Pozvánka na 7. členskou schůzi SVJ

Schůze proběhne
ve čtvrtek 10. 12. 2015 v 18:30
(registrace účastníků od 18:00)
ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 • Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu schůze
 • Finanční zpráva o hospodaření, dlužníci, úspory
 • Přehled výsledků činnosti výboru, schválení odměn výboru
 • Informace o probíhajících pracích: Výměny stoupaček, revize plynu, přístřešky na popelnice, …
 • Bezpečnost objektů – návrh investice – automatické zámky dveří, čipové karty
 • Topení – nastavení koeficientů, podíl na nákladech. Rozúčtovávání společné el. energie.
 • Oprava střechy, možnosti financování. Strategické rozhodnutí…
 • Sklepní okýnka – zabezpečení, utěsnění, výměna? Sklepy – zabezpečení …
 • Různé operativní a provozní (nepořádek a kouření ve spol. prostorách, aj.)
 • Dotazy, diskuze

bezprostředně po skončení ČS SVJ bude následovat krátká schůze
„Sousedského spolku Čumpelíkova“

Program:

 • Informace o stavu členů a majetku
 • Použití příjmů z nebyt. prostor
 • Dotazy, diskuze

za výbor SVJ a předsednictov Spolku:
A. Pavlíček, J. Klocperk 26. 11. 2015

Pozvánka na 6. členskou schůzi SVJ

schůze proběhne

ve středu 10. 6. 2015 v 18:30

(registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

můžete-li, přineste si prosím vlastní židli

Program:

 • Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, kontrola účasti, schválení jednacího řádu
 • Finanční zpráva o hospodaření
 • Přehled výsledků činnosti výboru a plán dalších akcí
 • Různé operativní a provozní (využití sněmovny, výměny stoupaček, drobná údržba aj.)
 • Dotazy, diskuze

bezprostředně po skončení ČS SVJ bude následovat 1. schůze „Sousedského spolku Čumpelíkova“

Program:

 • Informace o stavu členů a majetku
 • Hospodaření s nebyt. prostory
 • Dotazy, diskuze

za výbor SVJ a předsednictov Spolku:

A. Pavlíček, J. Klocperk 25. 5. 2014

Zápis z 5. členské schůze

Zápis z jednání 5. shromáždění SVJ „Čumpelíkova“ (blok A), které proběhlo v pondělí 8. 12. 2014 v 18:30 ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Zahájení

 • Za výbor SVJ přítomni A. Pavlíček, J. Klocperk, P. Bouda, M. Kratochvílová, V. Johánek. A. Pavlíček zahájil schůzi, volba zapisovatele – V. Johánek, volba sčítací komise – M. Kratochvílová, P. Bouda.
 • Kontrola účasti – přítomno 61,11% hlasovacích podílů (18:39), shromáždění prohlášeno za usnášení schopné.
 • Pavlíček připomněl již dříve zavedenou hlasovací proceduru, kdy se hlasuje zpravidla negativně (+ kdo se zdržel) a poslední (očekávaná nejčetnější) varianta se dopočítá dle prezence členů.

Celý příspěvek

Pozvánka na 5. členskou schůzi

Členská schůze SVJ se uskuteční

v pondělí 8. 12. 2014 v 18:30

(registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

můžete-li, přineste si prosím vlastní židli

Program:

 • Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, kontrola účasti
 • Finanční zpráva o hospodaření
 • Přehled výsledků činnosti výboru
 • Návrh formy převedení části majetku BD Kubus na SVJ
 • Příjmy z pronájmů
 • Plán oprav, dodavatelé
 • Provozní (úklid, topení, úprava dvora aj.)
 • Diskuze, závěr

za výbor SVJ: A. Pavlíček, J. Klocperk – vyvěšeno 19. 11. 2014

Pro ty, kteří se nemohou účastnit, je zde formulář plné moci:
Plna moc – SVJ – clenska schuze

Prosíme, pomozte nám zajistit usnášeníschopnost, pokud nemůžete přijít, pošlete za sebe alespoň plnou moc!

POZVÁNKA na 4. členskou schůzi SVJ

Výbor SVJ „Čumpelíkova“ svolává 4. členskou schůzi, která se koná
v úterý 26. 11. 2012 v 18:30 (registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – sklep Čumpelíkova 3
!!! můžete-li, přineste si prosím vlastní židli !!!

Program:
1) Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, kontrola účasti
2) Finanční zpráva za rok 2013 + přehled dlužníků
3) Příprava dělení majetku BD Kubus – navrhované principy
4) Spory Pavlovský – podrobně situace a návrh řešení
5) Plán oprav
6) Příspěvky do FO a stanovení záloh na služby
7) Přehled výsledků a odměny výboru SVJ
8) Diskuze, závěr

za výbor SVJ: A. Pavlíček, J. Klocperk
11. 11. 2013