Zápis z 5. členské schůze

Zápis z jednání 5. shromáždění SVJ „Čumpelíkova“ (blok A), které proběhlo v pondělí 8. 12. 2014 v 18:30 ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Zahájení

  • Za výbor SVJ přítomni A. Pavlíček, J. Klocperk, P. Bouda, M. Kratochvílová, V. Johánek. A. Pavlíček zahájil schůzi, volba zapisovatele – V. Johánek, volba sčítací komise – M. Kratochvílová, P. Bouda.
  • Kontrola účasti – přítomno 61,11% hlasovacích podílů (18:39), shromáždění prohlášeno za usnášení schopné.
  • Pavlíček připomněl již dříve zavedenou hlasovací proceduru, kdy se hlasuje zpravidla negativně (+ kdo se zdržel) a poslední (očekávaná nejčetnější) varianta se dopočítá dle prezence členů.

Celý příspěvek