Jak platit zálohy

Základní informace o zálohách

  • Měsíční zálohy na teplo, teplou a studenou vodu, odvoz odpadu, Fond oprav atd … stanovuje naše správcovská firma FIRST jako jednu dvanáctinu celkové roční spotřeby – a to z ročního vyúčtování předchozího roku, které se dělá vždy v létě.
  • Výše vašich aktuálních záloh je vám sdělena prostřednictvím tzv. Evidenčního listu, který vám First doručí do schránky. Obecně se pohubuje v rozmezí cca. 3 – 5 tisíc Kč.
  • Po skončení roku, odečtu naměřených hodnot (dělá se automaticky vzdáleně rádiově – ať již z topení, nebo z vodoměrů – bez nutnosti přístupu do bytu) se udělá vyúčtování, které je vám (zpravidla v květnu) doručeno do schránek.
  • Přeplatky vám vracíme na váš bankovní účet (ujistěte se, že jste nám jej sdělili prostřednictvím formuláře). Nedoplatky očekáváme na našem bankovním účtu 10071013/2010, variabilní symbol je číslo domu a bytu /např. 100903), zpráva pro příjemce vaše příjmení. Splatnost bývá cca. 2 měsíce.

Způsob platby měsíčních záloh

  • Preferovaným způsobem platby je převod peněz přímo na bankovní účet SVJ. Číslo účtu pro platby záloh je 10071013/2010, variabilní symbol je číslo domu a bytu /např. 100903. Splatnost je 20. den aktuálního měsíce.
  • Nedoporučovaným způsobem platby je SIPO (tato platební metoda pro vás bude o 70 Kč měsíčně dražší! a pro SVJ je nevýhodná, protože trvá skoro čtvrt roku, než zjistíme případné neplatiče).

Změna platby ze SIPO na přímou platbu na účet:

  1. Odhlášení SIPO se neřeší na poště, ale na Firstu -> žádost na p.Vosátkovou – email <predpis3@firstsro.cz>, tel. 283 883 172 – bývá v kanceláři FIRSTu v Havlínově ulici každou středu.
  2. Nastavte si trvalý příkaz ve vaší bance na posílání peněz ve prospěch našeho účtu č. 10071013/2010, variabilní symbol je číslo domu a bytu /např. 100903/. Splatnost je 20. den aktuálního měsíce. Nezapomeňte, že částka je o 70 Kč nižší, než při platbě přes SIPO.