Pozvánka na 5. členskou schůzi

Členská schůze SVJ se uskuteční

v pondělí 8. 12. 2014 v 18:30

(registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

můžete-li, přineste si prosím vlastní židli

Program:

  • Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, kontrola účasti
  • Finanční zpráva o hospodaření
  • Přehled výsledků činnosti výboru
  • Návrh formy převedení části majetku BD Kubus na SVJ
  • Příjmy z pronájmů
  • Plán oprav, dodavatelé
  • Provozní (úklid, topení, úprava dvora aj.)
  • Diskuze, závěr

za výbor SVJ: A. Pavlíček, J. Klocperk – vyvěšeno 19. 11. 2014

Pro ty, kteří se nemohou účastnit, je zde formulář plné moci:
Plna moc – SVJ – clenska schuze

Prosíme, pomozte nám zajistit usnášeníschopnost, pokud nemůžete přijít, pošlete za sebe alespoň plnou moc!