Finanční zpráva za rok 2019

Vážení vlastníci, jak jsme již dříve informovali, epidemiologická situace a vládou vyhlašovaná omezení vylučují možnost uspořádat tradiční podzimní výroční schůzi SVJ. Proto vám přinášíme touto náhradní formou alespoň základní finanční informace za rok 2019. V případě dotazů nebo připomínek se můžete obrátit na výbor vybor@cumpelikova.cz a případně si domluvit schůzku v kanceláři, kde je k dispozici celé účetnictví. Tato finanční zpráva bude schvalována na nejbližším shromáždění, jakmile bude možné ho uspořádat.

Nejdůležitější údaje k 31. 12. 2019 zaokrouhlené na celé tisíce:

Objem rozvahy činí 7 431 000 Kč,

z toho 2 878 000 Kč tvoří pohledávky, zejména za námi samými z vyúčtování služeb,

Fond oprav činil 2 607 000 Kč.

Mimo běžné výdaje spojené se zajištěním služeb (teplo, voda atd.) byly výdaje

229 000 Kč za materiál, práce atp. a

86 000 Kč mzdové náklady výboru.

Přehled významných ( > 20 tis Kč) příjmů a výdajů za rok 2019

Příjmy

v  Kč

Výdaje

v  Kč

Actherm 

144 834

Actherm (teplo + TUV)

1 654 018

Nájem 

137 412

PVK (voda)

271 594

Služby First

116 160

Odměny výboru

86 040

Úklid

84 000

Odpady

63 288

Daně a pojištění

33 274

Servis oken

32 826

Pojištění

24 753

 

Pozvánka na 12. shromáždění vlastníků

Pozvánka na 12. shromáždění vlastníkůSV Čumpelíkova“

ve středu 27. 11. 2019 v 18:30 (registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

  1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
  2. Finanční zpráva o hospodaření
  3. Přehled výsledků činnosti výboru
  4. Volby nového člena výboru
  5. Půdní vestavby / oprava střechy
  6. Zpráva o stavu likvidace BD Kubus
  7. Plán rekonstrukce dalších stoupaček
  8. Revize oken – hrazení nákladů ?
  9. Různé, dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, pošlete je na mail výboru SV (vybor@cumpelikova.cz) do 21. 11. 17 h, případně přijďte osobně na přípravnou veřejnou schůzku výboru k programu dne 21. 11. v 19 h v kanceláři SV (sklep vchod 1013), kde můžeme poskytnout podrobnější informace k programu, případně vysvětlit podkladová data a diskutovat ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce.

za výbor SV

A. Pavlíček, J. Klocperk

 

Pozvánka na členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

která proběhne ve stejný den, 10 min. po skončení shromáždění SV ve stejné místnosti

Vyvěšeno 1411. 2019 

Rekonstrukce střechy – výzva k vyjádření předběžného zájmu o půdní prostory

Vážení spoluvlastníci, 

v návaznosti na usnesení posledního Shromáždění, citace: „Shromáždění SV rozhodlo řešit rekonstrukci střechy „Variantou 2“ – tedy prodejem částí půdy zájemcům z řad členů SV a takto získané finanční prostředky použít na rekonstrukci střechy. Komise pro opravu střechy začne v této věci činit kroky …“ jsme opravdu přistoupili k této věci. 

Po poměrně dlouhých konzultacích s právní firmou zabývající se bytovým právem, příslušnými odbory Magistrátu a radnice Prahy 8, soudním znalcem – cenovým odhadcem jsme se dostali do bodu, kdy se projekt jeví realisticky uskutečnitelným. Nyní se tak nalézáme v bodě, kdy jsou již známy obrysy možných řešení – a projekt se jeví jako technicky a právně řešitelný – proto vás oslovujeme jako člena SV s bytem v nejvyšším patře, abyste projevil zájem (či naopak nezájem) o půdní prostory nad vaším bytem.

Celý příspěvek