Pozvánka na 7. členskou schůzi SVJ

Schůze proběhne
ve čtvrtek 10. 12. 2015 v 18:30
(registrace účastníků od 18:00)
ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 • Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu schůze
 • Finanční zpráva o hospodaření, dlužníci, úspory
 • Přehled výsledků činnosti výboru, schválení odměn výboru
 • Informace o probíhajících pracích: Výměny stoupaček, revize plynu, přístřešky na popelnice, …
 • Bezpečnost objektů – návrh investice – automatické zámky dveří, čipové karty
 • Topení – nastavení koeficientů, podíl na nákladech. Rozúčtovávání společné el. energie.
 • Oprava střechy, možnosti financování. Strategické rozhodnutí…
 • Sklepní okýnka – zabezpečení, utěsnění, výměna? Sklepy – zabezpečení …
 • Různé operativní a provozní (nepořádek a kouření ve spol. prostorách, aj.)
 • Dotazy, diskuze

bezprostředně po skončení ČS SVJ bude následovat krátká schůze
„Sousedského spolku Čumpelíkova“

Program:

 • Informace o stavu členů a majetku
 • Použití příjmů z nebyt. prostor
 • Dotazy, diskuze

za výbor SVJ a předsednictov Spolku:
A. Pavlíček, J. Klocperk 26. 11. 2015