Pozvánka na 6. členskou schůzi SVJ

schůze proběhne

ve středu 10. 6. 2015 v 18:30

(registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

můžete-li, přineste si prosím vlastní židli

Program:

  • Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, kontrola účasti, schválení jednacího řádu
  • Finanční zpráva o hospodaření
  • Přehled výsledků činnosti výboru a plán dalších akcí
  • Různé operativní a provozní (využití sněmovny, výměny stoupaček, drobná údržba aj.)
  • Dotazy, diskuze

bezprostředně po skončení ČS SVJ bude následovat 1. schůze „Sousedského spolku Čumpelíkova“

Program:

  • Informace o stavu členů a majetku
  • Hospodaření s nebyt. prostory
  • Dotazy, diskuze

za výbor SVJ a předsednictov Spolku:

A. Pavlíček, J. Klocperk 25. 5. 2014