8. shromáždění vlastníků SVJ „Čumpelíkova“

ve středu 15. 6. 2016 v 18:30   (registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 • Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu schůze
 • Finanční zpráva o hospodaření
 • Přehled výsledků činnosti výboru za letošní rok
 • Vyúčtování služeb za rok 2015 (teplo podle spotřeby)
 • Automatické zámky, výměna zavíračů dveří, bezpečnost objektů
 • Představení nových kandidátů (?) + volby výboru SVJ pro další funkční období
  (nové kandidáty žádáme o přihlášení k výboru SVJ do 9. 6. 2016)
 • Informace o likvidaci BD Kubus
 • Oprava střechy, půdní vestavby
 • Různé operativní a provozní (zvonky a domovní telefony, parkování ve vnitrobloku aj.)
 • Dotazy, diskuze

Pokud máte nějaké připomínky nebo doplňující návrhy k programu schůze, pošlete je na mail SVJ  (svj.cumpelikova@gmail.com) nebo přijďte projednat na přípravnou schůzi výboru SVJ, 9. 6. od 18h v kanceláři SVJ, Březiněveská 26.  Nové kandidáty na práci ve výboru vyzýváme, aby na přípravnou schůzi výboru přišli s konkrétními návrhy, jak by chtěli pomoci svou prací pro SVJ.

za výbor SVJ                                     A. Pavlíček, J. Klocperk                    30. 5. 2016