Úklid okolo domu – středa 7. 4. 16:00

V rámci kampaně „Ukliďme Česko“ – https://www.uklidmecesko.cz/ svoláváme brigádu na úklid okolo domu na středu 7. 4. 2021 od 16:00 ve vnitrobloku.

SVJ poskytne pytle na sběr odpadků, odvoz nasbíraného odpadu … a možná pár plechovek piva a drobné občerstvení po dobře vykonané práci.

Kromě úklidu odpadků se můžete zapojit i do zvelebování předzahrádek, máte-li na to chuť a elán – toto bude probíhat v návaznosti na úklid.

Vzhledem k situaci si prosím nezapomeňte respirátory a při úklidu dodržujte bezpečnostní rozestupy, i když se jedná o pohyb venku…

Revize plynu odvolána

Dostali jsme informaci, že revizní technik měl rizikový kontakt a musí na testy Covid a pravděpodobně do karantény. Proto jsou termíny tento týden bohužel odvolány. Jak to bude dál vám dáme vědět, jakmile se dozvíme další informace. Sledujte náš web.

Předsednictvo SVJ

Doplnění: Revize neproběhnou ani v týdnu od 22. 2. a pravděpodobně ani ten termín na začátku března se neudrží…

Vyklizení kočárkárny Čumpelíkova 1010 / 5

Vážení sousedé,

v týdnu 8. – 12. 6. 2020 proběhne výměna zárubně a dveří v kočárkárně ve vchodu Čumpelíkova 1010/5.

Prosíme nejpozději do pondělí 8. 6. o vyklizení kočárkárny.

Ponechané věci budou na náklady majitele zlikvidovány.

Dotazy či připomínky na tel.: 721 934 357 (ideálně jen SMS).

 

SVJ Čumpelíkova

Výměna stoupaček

Jak bylo schváleno na členské schůzi, letos proběhnou výměny stoupacího odpadního potrubí a plynového potrubí na následujících stoupačkách:

  • od 1. června    1010 – byty 3, 6, 9, 12
  • od 8. června    1007 – byty 6, 4, 2
  • od 15. června 1012 – byty 9, 3, 6
  • od 22. června 1012 – byty 7, 4, 2
  • od 29. června 1013 – byty 1, 5, 3 

Prohlídka bytů stavební firmou před započetím stavby:  byty v 1010 budou prohlédnuty v úterý 26. 5. od 8:00, ostatní byty pak v následujících týdnech.

Připomínáme, že majitelé bytů musí byty zpřístupnit (nemusí u toho být osobně, mohou nechat např. klíče sousedům, známým, atd…).

Kontakt na firmu provádějící stavbu – 775 552 530

Předpokládaný harmonogram prací (v každém týdnu obdobný)
pondělí – přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách, demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynovodního potrubí
úterý – dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytech. Doprava materiálu.
středa –  dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.
čtvrtek – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.
pátek – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí,  úklid pracoviště.

V následujícím týdnu budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

REVIZE PLASTOVÝCH OKEN

Ve dnech 9. září od 9:00 do 13:00 a 10. září od 14:00 do 18:00 bude probíhat firmou RN OKNA revize a základní pozáruční servis plastových oken (“seřízení, promazání a vyčištění pohyblivých částí oken, revize kování”).

Tento servis bude pro jednotlivé majitele zdarma.

Ve vlastním zájmu zajistěte zpřístupnění vašich bytů.

Pokud se Vám termín revize z vážných důvodů nehodí, prosím kontaktujte Lenku Rakovou (tel. 604607035).

Kontakt na firmu RN OKNA je Robert Navrátil, tel. 252 545 226, mobil 602 298 982.

Na vstupních dveřích byl vyvěšen seznam, kde se prosím zapište k jednotlivým termínům, kdy budete k zastižení doma.

Termín na doplnění je do středy 4.9..

Předem děkujeme za spolupráci.

SV Čumpelíkova