Spolek

Identifikace Spolku


Název: „Sousedský spolek Čumpelíkova“
Adresa: Čumpelíkova 1009/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8
IČ: 03607666
Číslo účtu: 2500720388/2010
Datová schránka: 5w2vaxu

Statutární orgán – předseda: PhDr. Ing. Antonín PAVLÍČEK, Ph.D.

Adresa na naši účetní /pro zasílání faktur/: 
FIRST s.r.o., Havlínova 1113/6, Praha 8 – email: technik2@firstsro.cz


Z právních důvodů souvisejících s koncem BD Kubus jsme byli nuceni založit tento spolek, který je dobrovolným, nevládním spolkem občanů, v němž se spolčili majitelé jednotek (bytů) ve Společenství vlastníků jednotek pro dům 1007-1013 s cílem péče o dům tohoto SVJ a přilehlé okolí.


Základní účely Spolku

Základními účely Spolku jsou:

  1. péče o nemovitosti ve vlastnictví spolku a SVJ a jejich bezprostřední okolí, zejména jejich správa, zušlechťování a zvelebování,
  2. péče o členy Spolku a spolkový život SVJ,
  3. řádná péče o majetek Spolku.

Za účelem plnění základních funkcí je spolek oprávněn nabývat majetek, zejména jednotky v domech SVJ.


Formy činnosti Spolku

Formami činnosti Spolku jsou zejména:

  1. správa (pronájem, údržba, opravy, …) nemovitostí ve vlastnictví Spolku,
  2. praktická činnost vedoucí ke zvelebování domu SVJ a jeho okolí,
  3. organizace brigád a úklidových a jiných společných akcí pro SVJ,
  4. pořádání osvětových, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro SVJ.