Pozvánka na 15. shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“

Shromáždění proběhne v pondělí 30. 10. 2023 v 18:30 (registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

Zahájení schůze, kontrola účasti, schválení programu
Finanční zpráva o hospodaření za rok 2022
Přehled výsledků činnosti výboru za rok 2023
Stav projektu „půdní nástavby“ a přípravy studie
Návrh analýzy možné revitalizace budovy (oprava střechy, zateplení, studie nástavby aj.) – prezentace nabídky firmy ProfiRevit + hlasování o objednávce této analýzy
Různé, dotazy, diskuze

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím NOVOU plnou mocí vašeho zmocněnce.

Podklady pro jednání budou průběžně dány k dispozici na webu cumpelikova.cz, sekce Dokumenty. Papírové výtisky zajistíme na žádost.

vyvěšeno 15. 10. 2023

za výbor SV

Pavlíček, J. Klocperk

Pozvánka na 13. shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“

SV Čumpelíkova IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007

ve středu 1. 12. 2021 v 18:30

(registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 1. Zahájení schůze, kontrola účasti, schválení programu
 2. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2019 a 2020
 3. Informace o likvidaci BD Kubus
 4. Přehled výsledků činnosti výboru
 5. Volby výboru SV
 6. Teplo a energie – zdražování, zateplení – možná řešení
 7. Půdní vestavby / oprava střechy (představení projektu, hlasování o uskutečnění, prodej či pronájem)
 8. Různé, dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, případně chcete navrhnout kandidáta do výboru, pošlete email (vybor@cumpelikova.cz) do 21. 11., případně přijďte osobně na

veřejnou rozpravu k programu ve středu 24. 11. v 19 h
ve „sněmovně“ Čumpelíkova 3
,

kde můžeme poskytnout podrobnější informace o činnosti SVJ, plánech na opravu střechy a návrhu řešení půdních vestaveb, případně podat další informace a diskutovat ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím NOVOU plnou mocí vašeho zmocněnce.

Vyvěšeno 16. 11. 2021                                      za výbor SV A. Pavlíček, J. Klocperk

Pozvánka na členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

ve stejný den, 10 min. po skončení shromáždění SV ve stejné místnosti

COVID INFORMACE – při jednání budou dodržována veškerá protiepidemická opatření, dezinfekce rukou u vstupu, větrání místnosti. U účastníků předpokládáme zodpovědný přístup (očkování či prodělání nemoci) a používání ochrany horních cest dýchacích. Nikdo z nás se nechce nakazit…

Pozvánka na 12. shromáždění vlastníků

Pozvánka na 12. shromáždění vlastníkůSV Čumpelíkova“

ve středu 27. 11. 2019 v 18:30 (registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
 2. Finanční zpráva o hospodaření
 3. Přehled výsledků činnosti výboru
 4. Volby nového člena výboru
 5. Půdní vestavby / oprava střechy
 6. Zpráva o stavu likvidace BD Kubus
 7. Plán rekonstrukce dalších stoupaček
 8. Revize oken – hrazení nákladů ?
 9. Různé, dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, pošlete je na mail výboru SV (vybor@cumpelikova.cz) do 21. 11. 17 h, případně přijďte osobně na přípravnou veřejnou schůzku výboru k programu dne 21. 11. v 19 h v kanceláři SV (sklep vchod 1013), kde můžeme poskytnout podrobnější informace k programu, případně vysvětlit podkladová data a diskutovat ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce.

za výbor SV

A. Pavlíček, J. Klocperk

 

Pozvánka na členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

která proběhne ve stejný den, 10 min. po skončení shromáždění SV ve stejné místnosti

Vyvěšeno 1411. 2019 

POZVÁNKA – SHROMÁŽDĚNÍ

Pozvánka na 9. shromáždění vlastníků SVJ „Čumpelíkova“
IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007

ve středu 7. 12. 2016 v 18:30
(registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
 2. Finanční zpráva o hospodaření
 3. Dokončení schvalování z minulého shromáždění
 4. Doplnění výboru (Lenka Raková) – volby
 5. Nové stanovy – schválení
 6. Přehled výsledků činnosti výboru, schválení odměn
 7. Informace o průběhu likvidace BD Kubus
 8. Oprava střechy, půdní vestavby
 9. Výměna sklepních okýnek (plán)
 10. Různé operativní a provozní drobnosti
 11. Dotazy, diskuze

Návrh nových stanov SVJ je k nahlédnutí: stanovy_nove-zverejneno-21-11-2016

Pokud máte připomínky nebo doplňující návrhy k návrhu stanov, pošlete je na mail SVJ (svj.cumpelikova@gmail.com), případně předejte některému ze členů výboru, nejpozději do 30. 11. 2016, aby je bylo možné zapracovat do termínu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce.

za výbor SVJ
A. Pavlíček, J. Klocperk 

Vyvěšeno 21. 11. 2016