POZVÁNKA na 4. členskou schůzi SVJ

Výbor SVJ „Čumpelíkova“ svolává 4. členskou schůzi, která se koná
v úterý 26. 11. 2012 v 18:30 (registrace účastníků od 18:00)

ve společenské místnosti – sklep Čumpelíkova 3
!!! můžete-li, přineste si prosím vlastní židli !!!

Program:
1) Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, kontrola účasti
2) Finanční zpráva za rok 2013 + přehled dlužníků
3) Příprava dělení majetku BD Kubus – navrhované principy
4) Spory Pavlovský – podrobně situace a návrh řešení
5) Plán oprav
6) Příspěvky do FO a stanovení záloh na služby
7) Přehled výsledků a odměny výboru SVJ
8) Diskuze, závěr

za výbor SVJ: A. Pavlíček, J. Klocperk
11. 11. 2013