Výměna zámků ve sklepních chodbách

Dnes proběhla dříve avizovaná výměna zámků ve dveřích ke sklepním chodbám za nové, samozamykací. Od této chvíle potřebujete nové klíče, které jsme v posledních týdnech rozdávali. Staré klíče prosím odevzdejte některému z členů výboru, mohou se příležitostně hodit jako nouzové náhradní komplety. Celou akci zorganizoval Jiří Kratochvíl, za to mu patří dík.

Touto akcí jsme splnili poslední z výhrad požární revize v loňském roce. Celkové náklady na tuto akci byly cca 160 tis. Kč.

Výměna zámků sklepních chodeb

Vážení sousedé,
na základě výsledků komplexní revize požární bezpečnosti musíme mj. vyměnit zámky sklepních chodeb za samozamykací, které splňují požadavek požární bezpečnosti na opuštění prostoru bez použití klíče. To znamená, že po výměně klíčů do chodeb si budete klíčem pouze odemykat, ale nikdy nezamykat, jen spolehlivě zavřít.
Nyní v předstihu distribuujeme klíče, celkem 2 ks na každý byt. Příjemce je majitel bytu a měl by podepsat převzetí klíčů na sběrném archu příslušného vchodu. Jestliže chcete, abychom místo toho předali klíče jiné pověřené osobě (např. vašim nájemníkům), je to možné za předpokladu, že písemně (mailem) projevíte vaše přání, komu z nájemníků (jmenovitě) máme klíče předat a současně potvrdíte, že jejich podpis převzetí klíče potvrzujete jako převzetí za svůj byt.


Výměny zámků do sklepních chodeb předpokládáme zhruba za 2 týdny, resp. až se podaří rozdat většinu nových klíčů. Staré (původní) klíče bude po výměně potřeba odevzdat (stačí vhodit v čitelě podepsané obálce do schránky SVJ na Čumpelíkova 3).
S pozdravem       
Jan Klocperk,  místopředseda SVJ Čumpelíkova

Menší havárie – prasklý rozvod teplé vody


Ve čtvrtek 9. 2. podvečer mě informoval p. Mecera, že ve sklepní chodbě u vnitřních dveří bývalé kočárkárny 1009 (té, kterou se opakovaně snažíme pronajmout) je velká vlhkost, zřejmě někde prasklá voda. Neprodleně jsem informoval celý výbor SVJ a Viktor Johánek to vzápětí začal řešit. Byl to prasklý horizontální rozvod teplé vody pod stropem nebytového prostoru a horká voda stříkala kolem. Viktor to provizorně utěsnil butylovým tmelem a páskou na opravu potrubí (naštěstí máme základní nářadí a materiál pro takové případy v dílně SVJ), přičemž se nevyhnul pořádnému zmáčení horkou vodou. Díky tomuto operativnímu zásahu bylo možné udržet dodávku teplé vody do všech bytů v domě!
Mezitím A. Pavlíček a pak hlavně J. Kratochvíl (oba na jarních prázdninách s rodinou mimo Prahu) v nočních hodinách „aktivovali“ našeho spolehlivého instalatéra p. Šulce a domluvili expresní opravu na druhý den! To je v u dnešních řemeslníků malý zázrak. Pro samotnou opravu bylo potřeba vyřešit vstup do domu, přístup do prostorů a k uzávěrům teplé vody – a to v pátek dopoledne během normální pracovní doby zbylých členů výboru. Pan Šulc skutečně provedl během pátku opravu, musel vyměnit kus trubky.  Bohužel to vypadá na špatnou kvalitu původního materiálu vodovodních plastových trubek, po 12 letech už mimo záruku. 
Celou havárii se podařilo zvládnout velmi rychle a hlavně bez dopadu na obyvatele, přestože se vyskytla v nevhodnou dobu (večer a během nepřítomnosti většiny členů výboru). Za to patří všem zúčastněným velký dík, nejvíc Viktorovi Johánkovi! Přitom výbor takové pohotovostní řemeslné zásahy dělá zdarma, protože nízké paušální odměny jsou za organizaci nutných společných provozních záležitostí, nikoliv řemeslnou práci a havarijní opravy.
Představte si, jak by asi takovou záležitost řešil profesionální komerčně placený předseda, sídlící někde mimo náš dům a se svou pracovní dobou? 

Pronájem nebytového prostoru Čumpelíkova 1009/3

Sousedský spolek Čumpelíkova (dále jen Spolek) znovu nabízí k dlouhodobému pronájmu nevyužitý suterénní prostor se samostatným vchodem na adrese Čumpelíkova 1009/3. Protože na aukci pořádanou 9. 12. 2022 se nedostavil žádný zájemce, opakujeme možnost podání nabídek.

Prostor k pronájmu má následující parametry:

 1. Prostor není určený k bydlení, dá se použít jako sklad, pracovna, neveřejná kancelář apod.
 2. Součástí prostoru není WC.
 3. Je nutná výměna vchodových dveří, vč. vybourání starých a zazdění nových bezpečnostních.
  Tuto jedinou část rekonstrukce (součást pláště domu) bude hradit Spolek.
 4. Vnitřní prostor v současné podobě vyžaduje adaptaci v režii a na účet nájemce, která by měla zahrnovat následující práce (předpoklad):
  • Lokální opravy stěn a výmalba
  • Nový přívodní rozvaděč elektro, včetně podružného 1f elektroměru
  • Nový rozvod zásuvek – na povrchu lištami
  • Úprava rozvodu stávajících světel a vypínačů + nová svítidla a vypínače
  • SDK kapsa nad vnitřními dveřmi pro zakrytí odbočky vody
  • Protažení teplé a studené vody a odpadu do zdi + instalace umyvadla /dřezu.
  • Zazdění a začištění kolem stoupačky
  • Vybroušení vnitřní zárubně, nový nátěr a výměna vnitřních dveří
 • Začátek nájmu od 1. 2. 2023
 • Kromě nájmu bude samostatně účtovaná spotřeba tepla, energií a vody, stejně jako majitelům bytů SVJ.
 • Prohlídku prostoru na pronájem si mohou zájemci domluvit s A. Pavlíčkem.

Výběr nájemce proběhne formou obálkové dražby dne 6. 1. v 18h v kanceláři SVJ,
Březiněveská 26.

Celý příspěvek

Pronájem nebytového prostoru Čumpelíkova 1009/3

Sousedský spolek Čumpelíkova (dále jen Spolek) opětovně nabízí k dlouhodobému pronájmu nevyužitý suterénní prostor se samostatným vchodem na adrese Čumpelíkova 1009/3 s následujícími parametry:

 1. Prostor není určený k bydlení, dá se použít jako sklad, pracovna, neveřejná kancelář apod.
 2. Součástí prostoru není WC.
 3. Je nutná výměna vchodových dveří, vč. vybourání starých a zazdění nových bezpečnostních.
  Tuto jedinou část rekonstrukce (součást pláště domu) bude hradit Spolek.
 4. Vnitřní prostor v současné podobě vyžaduje adaptaci v režii a na účet nájemce, která by měla zahrnovat následující práce (předpoklad):
  1. Lokální opravy stěn a výmalba
  2. Nový přívodní rozvaděč elektro, včetně podružného 1f elektroměru
  3. Nový rozvod zásuvek – na povrchu lištami
  4. Úprava rozvodu stávajících světel a vypínačů + nová svítidla a vypínače
  5. SDK kapsa nad vnitřními dveřmi pro zakrytí odbočky vody
  6. Protažení teplé a studené vody a odpadu do zdi + instalace umyvadla /dřezu.
  7. Zazdění a začištění kolem stoupačky
  8. Vybroušení vnitřní zárubně, nový nátěr a výměna vnitřních dveří
 1. Začátek nájmu od 1. 1. 2023
 2. Kromě nájmu bude samostatně účtovaná spotřeba tepla, energií a vody, stejně jako majitelům bytů SVJ.
 3. Prohlídku prostoru na pronájem si mohou zájemci domluvit s A. Pavlíčkem.

Výběr nájemce proběhne formou obálkové dražby dne 9.12. od 18h v kanceláři SVJ, Březiněveská 26.

Celý příspěvek

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v okolí

Městská část Praha 8 informuje o přistavení kontejnerů na této web stránce.

V nejbližší době jsou pro nás jsou vhodná např. tato místa a termíny:

 • 12.10.2022    14.00–18.00  Klecanská x Na Ládví
 • 14.10.2022    15.00–19.00 Kurkova
 • 22.10.2022    09.00–13.00  Služská x Přemyšlenská
 • 31.10.2022    15.00–19.00  Petra Bezruče x Čumpelíkova
 • 11.11.2022    15.00–19.00  Kurkova
 • 24.11.2022   15.00–19.00  Pakoměřická x Březiněveská  !