Členská schůze BD KUBUS

Podle všeho to vypadá, že proběhne dlouho očekávaná členská schůze BD Kubus.

Osobní účast lidí není nutná – je v plánu to dořešit jen přes zástupce, kteří budou mít plnou moc.

Proto teď dolaďujeme plné moci – ti z vás, kdo nám ji ještě nedali, poprosíme dodat!!

Pozvánka likvidátora BD KUBUS:

Bytové družstvo Kubus v likvidaci
IČ: 26201810, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Pakoměřická 1017
dne 12.6.2018 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti Společenství vlastníků jednotek pro dům
č.p. 1007 – 1013, ulice Střelničná, Čumpelíkova, Březiněveská,
Praha 8 – Kobylisy

Program:
1. Zahájení schůze
2. Zpráva o průběhu likvidace družstva
3. Rozhodnutí o převedení spoluvlastnického podílu nebytové jednotky č. 1020/101 ve
výši 1/12 na SOUSEDSKÝ SPOLEK STŘELNIČNÁ, Střelničná 1019/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 06894593
4. Předběžné projednání rozdělení likvidačního zůstatku
5. Závěr

 

Pozvánka na shromáždění

Pozvánka na shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“
(IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007)
v úterý 30. 5. 2017 v 18:30
(registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

  1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
  2. Finanční zpráva o hospodaření
  3. Přehled výsledků činnosti výboru
  4. Oprava střechy, půdní vestavby
  5. Výměna sklepních okýnek
  6. Informace o stavu likvidace BD Kubus
  7. Různé operativní a provozní drobnosti
  8. Dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, pošlete je na mail SV (vybor@cumpelikova.cz) do 21. 5., případně přijďte osobně na přípravnou veřejnou DISKUZNÍ schůzku výboru dne 22. 5. ve 20 h, kde můžeme poskytnout detailní informace k programu, případně detailně vysvětlit podkladová data a rozvinout diskuzi ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce.

Vyvěšeno 16. 5. 2017                                       za výbor SV: Pavlíček, J. Klocperk


Pozvánka na 3. členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

v úterý 30. 5. 2017 po skončení schůze SV

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3