Vstup do spolku

Informace pro nové členy

Do spolku může vstoupit pouze vlastník jednotky v SVJ Čumpelíkova. Zájemce o vstup do spolku musí:

1) vyplnit přihlášku a odevzdat ji Dr. Viktoru Johánkovi (Březiněveská 26)

2) zaplatit členský příspěvek 500 Kč na bankovní účet 2500720388/2010 – do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a jako variabilní symbol číslo domu a bytu /tady např. 1009 11 pro byt č. 11 v domě 1009/.

Následně vaši přihlášku předsednictvo spolku projedná a budou-li výše uvedené náležitosti splněny, budete přijat za člena spolku.