Vstup do spolku

Do spolku může vstoupit pouze vlastník jednotky v SVJ Čumpelíkova. Zájemce o vstup do spolku musí:

1) vyplnit přihlášku a odevzdat ji doc. Viktoru Johánkovi (Březiněveská 26)

2) zaplatit členský příspěvek 2500 Kč na bankovní účet 2500720388/2010 – do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení zájemce o členství a jako variabilní symbol číslo domu a bytu /tady např. 100709 pro byt č. 9 v domě 1007/.

Následně vaši přihlášku projedná nejbližší členská schůze spolku.