Výměna stoupaček

Jak bylo schváleno na členské schůzi, letos proběhnou výměny stoupacího odpadního potrubí a plynového potrubí na následujících stoupačkách:

 • od 1. června    1010 – byty 3, 6, 9, 12
 • od 8. června    1007 – byty 6, 4, 2
 • od 15. června 1012 – byty 9, 3, 6
 • od 22. června 1012 – byty 7, 4, 2
 • od 29. června 1013 – byty 1, 5, 3 

Prohlídka bytů stavební firmou před započetím stavby:  byty v 1010 budou prohlédnuty v úterý 26. 5. od 8:00, ostatní byty pak v následujících týdnech.

Připomínáme, že majitelé bytů musí byty zpřístupnit (nemusí u toho být osobně, mohou nechat např. klíče sousedům, známým, atd…).

Kontakt na firmu provádějící stavbu – 775 552 530

Předpokládaný harmonogram prací (v každém týdnu obdobný)
pondělí – přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách, demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynovodního potrubí
úterý – dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytech. Doprava materiálu.
středa –  dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.
čtvrtek – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.
pátek – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí,  úklid pracoviště.

V následujícím týdnu budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

Hramonogram – rekonstrukce stoupačky Čumpelíkova 1011/7 – prostřední byty

Předpokládaný harmonogram prací spojených s rekonstrukcí stoupacího odpadního potrubí DN 110 a plynovodního potrubí.

Objekt Čumpelíkova 7 – středové bytové jednotky 

– pondělí 18.09.2017 – Přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynu.

– úterý 19.09.2017 – Dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytových. Doprava materiálu.

– středa 20.09.2017 – pokračování demontážních prací kanalizačního potrubí v bytových jednotkách. Doprava materiálu.

– čtvrtek 21.09.2017 – započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.

– pátek 22.09.2017 – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu

– pondělí 25.09.2017 – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí, úklid pracoviště.

V týdnu od 27.09.2017 budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

Při technologických problémech jsou ZMĚNY V HARMONOGRAMU VYHRAZENY.

V Praze dne: 11.09. 2017

Petr Šulc
mobil : 775 55 25 30

 

ZÁSADNÍ INFORMACE PRO DOTČENÉ BYTY:

 • PO DOBU TĚCHTO PRACÍ JE VAŠÍ ZÁKONNOU POVINNOSTÍ ZPŘÍSTUPNIT BYT. Nemusíte ovšem být doma osobně, můžete se třeba vzájemně domluvit se sousedy, že budou mít klíče a řemeslníky tam pustí. Přesné časy přístupu si domluvte s dodavatelskou firmou /kontakt dole/.
 • Práce bohužel znamenají jistou prašnost – ostatní místnosti v bytě doporučujeme utěsnit.
 • Po dobu rekonstrukce vám zpřístupníme WC a umyvadlo s tekoucí teplou vodou v místnosti uklízeček – sklepní chodba mezi Čumpelíkova 1009 a 1010. WC, plyn nebude funkční celý týden.
 • Pokud byste při příležitosti těchto stavebních úprav chtěli udělat i nějaké rekonstrukce u vás v bytě (např. vyměnit WC, vyměnit horizontální odpady ve vašem bytě, vyměnit vedení vody, … ), můžete se s dodavatelskou firmou domluvit na těchto vícepracích /financujete si je ovšem sami/.

 

Kontakt na dodavatelskou firmu

Petr Šulc

* Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
* Opravy a instalace vodovodního potrubí.
* Opravy a instalace odpadního potrubí.
* Opravy a instalace lokálního a dálkového ústředního vytápění.

* mobil : 775 55 25 30
* e-mail : isup@seznam.cz

V případě problémů či nejasností: primárně kontaktujte přímo dodavatele, sekundárně pak předsednictvo SVJ.

Výměna stoupaček 1010 a 1011

Pozor – aktualizace – u domu Čumpelíkova 1010/5 dojde po předchozí dohodě s obyvateli k POSUNU termínu o 14 dni (začátek 30. 11.). U domu Čumpelíkova 1011 se nic nemění.

Z důvodu havarijní situace proběhne od 16. 11. 2015 do 27. 11. 2015 výměna následujících dvou stoupaček plynu a odpadu (šachta za WC)

 • Čumpelíkova 1010/5 – PROSTŘEDNÍ byty (č. 2, 5, 8, 11)
 • Čumpelíkova 1011/7 – byty VPRAVO (č. 3, 6, 9, 12)

ZÁSADNÍ INFORMACE PRO DOTČENÉ BYTY:

 1. PO DOBU TĚCHTO PRACÍ JE VAŠÍ ZÁKONNOU POVINNOSTÍ ZPŘÍSTUPNIT BYT. Nemusíte ovšem být doma osobně, můžete se třeba vzájemně domluvit se sousedy, že budou mít klíče a řemeslníky tam pustí.
 2. Po dobu rekonstrukce vám zpřístupníme WC a umývadlo s tekoucí teplou vodou v místnosti uklízeček – sklepní chodba mezi Čumpelíkova 1009 a 1010.
 3. Pokud byste při příležitosti těchto stavebních úprav chtěli udělat i nějaké rekonstrukce u vás v bytě (např. vyměnit WC, vyměnit horizontální odpady ve vašem bytě, vyměnit vedení vody, … ), můžete se s dodavatelskou firmou domluvit na těchto vícepracích /financujete si je ovšem sami/.

Kontakt na dodavatelskou firmu

Černohorský Vladimír
* Revize a opravy plynových zařízení.
* Opravy a instalace vodovodního potrubí.
* Opravy a instalace odpadního potrubí.
* Opravy a instalace lokálního a dálkového ústředního vytápění.
* mobil : 775 55 25 45
* e-mail : revize@rp-cernohorsky.cz
* webová stránka : www.plyncernohorsky.cz

Navrhovaný harmonogram prací

V týdnu 9. – 13.11.2015 – by dodavatel (firma Černohorský – www.plyncernohorsky.cz) rád zřidli staveniště tedy nastěhoval do sklepních prostor nářadí a doladil potřebný materiál, a který ještě bude nutno doobjednat atd. V této době bude potřeba zpřístupnit byt jen na KRÁTKOU prohlídku v podvečerních hodinách – termín bude upřesněn – obhlédnutí konkrétní situace ve vašem bytě.

V týdnu od 30. 11. 2015 bude probíhat samotná stavba v Čumpelíkově 1010  s následujícím rozvrhem:

 • Pondělí 30. 11. 2015  zahájení  – demolice prostupů v dotčených bytech – demontáž plynovodu
 • Úterý  – Demontáž kanalizačního stoupacího potrubí včetně odřezání přípojek přípojek (NEBUDE FUNGOVAT WC ani nepoteče voda)
 • Středa  – Instalace nového kanalizačního potrubí s provizorním napojením WC po dokončení prací, aby přes noc bylo WC funkční
 • Čtvrtek – Propojení hlavního stoupacího potrubí na bytové rozvody odpadů, instalace hlavního stoupacího potrubí plynovodu a instalace trubky pro kabeláž
 • Pátek – Dokončení plynovodu, odvzdušnění a napuštění provedení betonování prostupů
  (pokud nenastane nějaký problém při demontáži, nebo montáži, předpokládám, že tento harmonogram je možné dodržet.)

V týdnu od 23. 11. 2015 bude probíhat samotná stavba v Čumpelíkově 1011  s následujícím rozvrhem:

 • Pondělí 23. 11. 2015  zahájení  – demolice prostupů v dotčených bytech – demontáž plynovodu
 • Úterý 24.11.2015 – Demontáž kanalizačního stoupacího potrubí včetně odřezání přípojek přípojek (NEBUDE FUNGOVAT WC ani nepoteče voda)
 • Středa 25.11.2015 – Instalace nového kanalizačního potrubí s provizorním napojením WC po dokončení prací, aby přes noc bylo WC funkční
 • Čtvrtek 26.11.2015 – Propojení hlavního stoupacího potrubí na bytové rozvody odpadů, instalace hlavního stoupacího potrubí plynovodu a instalace trubky pro kabeláž
 • Pátek 27.11.2015 – Dokončení plynovodu, odvzdušnění a napuštění provedení betonování prostupů
  (pokud nenastane nějaký problém při demontáži, nebo montáži, předpokládám, že tento harmonogram je možné dodržet.)

 Dokument ke stažení