Hramonogram – rekonstrukce stoupačky Čumpelíkova 1011/7 – prostřední byty

Předpokládaný harmonogram prací spojených s rekonstrukcí stoupacího odpadního potrubí DN 110 a plynovodního potrubí.

Objekt Čumpelíkova 7 – středové bytové jednotky 

– pondělí 18.09.2017 – Přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynu.

– úterý 19.09.2017 – Dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytových. Doprava materiálu.

– středa 20.09.2017 – pokračování demontážních prací kanalizačního potrubí v bytových jednotkách. Doprava materiálu.

– čtvrtek 21.09.2017 – započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.

– pátek 22.09.2017 – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu

– pondělí 25.09.2017 – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí, úklid pracoviště.

V týdnu od 27.09.2017 budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

Při technologických problémech jsou ZMĚNY V HARMONOGRAMU VYHRAZENY.

V Praze dne: 11.09. 2017

Petr Šulc
mobil : 775 55 25 30

 

ZÁSADNÍ INFORMACE PRO DOTČENÉ BYTY:

  • PO DOBU TĚCHTO PRACÍ JE VAŠÍ ZÁKONNOU POVINNOSTÍ ZPŘÍSTUPNIT BYT. Nemusíte ovšem být doma osobně, můžete se třeba vzájemně domluvit se sousedy, že budou mít klíče a řemeslníky tam pustí. Přesné časy přístupu si domluvte s dodavatelskou firmou /kontakt dole/.
  • Práce bohužel znamenají jistou prašnost – ostatní místnosti v bytě doporučujeme utěsnit.
  • Po dobu rekonstrukce vám zpřístupníme WC a umyvadlo s tekoucí teplou vodou v místnosti uklízeček – sklepní chodba mezi Čumpelíkova 1009 a 1010. WC, plyn nebude funkční celý týden.
  • Pokud byste při příležitosti těchto stavebních úprav chtěli udělat i nějaké rekonstrukce u vás v bytě (např. vyměnit WC, vyměnit horizontální odpady ve vašem bytě, vyměnit vedení vody, … ), můžete se s dodavatelskou firmou domluvit na těchto vícepracích /financujete si je ovšem sami/.

 

Kontakt na dodavatelskou firmu

Petr Šulc

* Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
* Opravy a instalace vodovodního potrubí.
* Opravy a instalace odpadního potrubí.
* Opravy a instalace lokálního a dálkového ústředního vytápění.

* mobil : 775 55 25 30
* e-mail : isup@seznam.cz

V případě problémů či nejasností: primárně kontaktujte přímo dodavatele, sekundárně pak předsednictvo SVJ.