Opravy ve vchodech 1007 a 1013

Plán oprav ve vchodě 1013

ve čtvrtek 4. 4. během dne dojde k opravě /výměně/ plynového potrubí a výměně vadného ventilu v suterénu

Práce by neměly být jinak nijak zatěžující /hluk, prašnost, …/, ALE logicky bude bohužel vypnut přívod plynu ve vchodě 1013, pravděpodobně celý den. Všichni uživatelé napojení na tento HUP budou tedy bez plynu.

pondělí 8.4. proběhne výměna stoupaček teplé a studené vody – stoupačka bytů 2 4 a 6.

Práce by neměly být jinak nijak zatěžující /hluk, prašnost, …/, ALE logicky bude bohužel vypnuta VODA v těchto bytech, pravděpodobně celý den.  

Děkujeme za to, že dotčené byty po dobu nezbytně nutnou umožní přístup k této stoupačce.

Plán oprav ve vchodě 1007

pátek 5. 4. proběhne výměna stoupaček teplé a studené vody – stoupačka u bytů sousedících s vedlejším vchodem 1008.

Zpráva o stavu opravy rozvodů TV a SV

Vážení obyvatelé,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu prací na opravě rozvodů teplé a studené vody ve vaší SVJ. Pracovní skupina pro tento projekt, již sestavila poptávku a oslovila více než deset firem s žádostí o nabídky. V současné době probíhá sběr a analýza těchto nabídek.

Pojďte pomoci

Jsme otevřeni jakýmkoli dalším návrhům na firmy, které by se mohly zúčastnit tohoto procesu. Vaše doporučení a nápady jsou vždy vítány, stejně jako případná spolupráce. V rámci plné transparentnosti jsou všechny podklady a nabídky dostupné všem členům pracovní skupiny!

Co se bude dít dál?

Prvním krokem v rámci oprav bude pilotní výměna dvou až tří vertikálních stoupaček. Tato fáze má za cíl zjistit stav materiálu trubek a jejich uchycení a případně rozpad. Konkrétně se výměna stoupaček uskuteční následovně:

  • v pátek 5. 4. dojde k výměně stoupačky na adrese Střelničná 1007.
  • v pondělí 8. 4. proběhne výměna stoupačky na adrese Březiněveská 1013
  • v následujících týdnech pak ještě i stoupačka v ulici Čumpelíkova.

Těšíme se na spolupráci s vámi a děkujeme všem, kteří se podílejí na těchto důležitých pracích.

S pozdravem

výbor SVJ Čumpelíkova

Výzva k pomoci SVJčku

Protože minulé výzvy k pomoci měly mírný úspěch (děkujeme Matějovi, Zuzaně, Pavlovi a Denise za zapojení), zkusíme to znovu.

vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů teplé a studené vody bude potřeba kompletní výměna infrastruktury rozvodů vody.

Je to velký projekt, v první fázi bude potřeba udělat komplexní výběrové řízeni, začít zadávací dokumentací, oslovit cca 10 firem, porovnat nabídky, jednat s vítězem, připravit to je schválení…

Hodně práce… hodně času… malá odměna … Zájemci o práci, hlaste se výboru….

Potvrzení o příjmech pro daňové přiznání

Vážení vlastníci,

potvrzení o příjmech z pronájmu společných prostor pro účely daňového přiznání vám na vyžádání vystaví správní firma First (tel. 603 518 505, email predpis3@firstsro.cz), dle vašeho přání papírově nebo elektronicky v .pdf. Za papírové odeslání vám bude First účtovat poplatek.

Výbor SVJ

Informace ohledně označení bytů a poštovních schránek

Vážení majitelé bytů, obyvatelé, 

Při nedávných kontrolách v bytech (plyn, okna aj.) se ukázal problém, že mnohé byty nejsou nijak označené, takže servisní pracovníci se nemohli orientovat a nemohli navázat potřebnou komunikaci s obyvateli, proto nemohli provést potřebné práce v bytech, jak je patrné z výkazů pro SVJ. 

Proto jsme se ve výboru SVJ rozhodli, že byty a příslušné poštovní schránky v domech označíme štítkem s číslem bytu. To je dostatečné pro identifikaci bytů a komunikaci s majiteli, ale přitom to nenarušuje soukromí obyvatel. 

Proto budeme v příštích týdnech postupně označovat byty i schránky pořadovými čísly bytů, podle interní evidence. Žádáme všechny obyvatele, aby značení respektovali, případně je vrátili na místo, kdyby snad došlo k uvolnění. 

Vedle toho doporučujeme všem, aby své byty a schránky označili jménem obyvatel nebo majitelů. To by dále přispělo ke snazší orientaci a komunikaci se servisními pracovníky a výborem SVJ. 

Děkujeme za pochopení 

Za výbor SVJ       Ing. Jan Klocperk