Autor: Dr. Antonin Pavlíček

předseda SVJ

Porucha vstupního zámku 1013

Včera přestal fungovat zámek v 1013. Dnes jsme zajistili opravu, snad to dopadne. Nicméně prozatím budou dveře otevřené.

V této souvislosti připomínáme i ostatním lidem v domě, ať mají připraven náhradní klíč pro případ poruchy….

Opravy ve vchodech 1007 a 1013

Plán oprav ve vchodě 1013

ve čtvrtek 4. 4. během dne dojde k opravě /výměně/ plynového potrubí a výměně vadného ventilu v suterénu

Práce by neměly být jinak nijak zatěžující /hluk, prašnost, …/, ALE logicky bude bohužel vypnut přívod plynu ve vchodě 1013, pravděpodobně celý den. Všichni uživatelé napojení na tento HUP budou tedy bez plynu.

pondělí 8.4. proběhne výměna stoupaček teplé a studené vody – stoupačka bytů 2 4 a 6.

Práce by neměly být jinak nijak zatěžující /hluk, prašnost, …/, ALE logicky bude bohužel vypnuta VODA v těchto bytech, pravděpodobně celý den.  

Děkujeme za to, že dotčené byty po dobu nezbytně nutnou umožní přístup k této stoupačce.

Plán oprav ve vchodě 1007

pátek 5. 4. proběhne výměna stoupaček teplé a studené vody – stoupačka u bytů sousedících s vedlejším vchodem 1008.

Zpráva o stavu opravy rozvodů TV a SV

Vážení obyvatelé,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu prací na opravě rozvodů teplé a studené vody ve vaší SVJ. Pracovní skupina pro tento projekt, již sestavila poptávku a oslovila více než deset firem s žádostí o nabídky. V současné době probíhá sběr a analýza těchto nabídek.

Pojďte pomoci

Jsme otevřeni jakýmkoli dalším návrhům na firmy, které by se mohly zúčastnit tohoto procesu. Vaše doporučení a nápady jsou vždy vítány, stejně jako případná spolupráce. V rámci plné transparentnosti jsou všechny podklady a nabídky dostupné všem členům pracovní skupiny!

Co se bude dít dál?

Prvním krokem v rámci oprav bude pilotní výměna dvou až tří vertikálních stoupaček. Tato fáze má za cíl zjistit stav materiálu trubek a jejich uchycení a případně rozpad. Konkrétně se výměna stoupaček uskuteční následovně:

  • v pátek 5. 4. dojde k výměně stoupačky na adrese Střelničná 1007.
  • v pondělí 8. 4. proběhne výměna stoupačky na adrese Březiněveská 1013
  • v následujících týdnech pak ještě i stoupačka v ulici Čumpelíkova.

Těšíme se na spolupráci s vámi a děkujeme všem, kteří se podílejí na těchto důležitých pracích.

S pozdravem

výbor SVJ Čumpelíkova

Výzva k pomoci SVJčku

Protože minulé výzvy k pomoci měly mírný úspěch (děkujeme Matějovi, Zuzaně, Pavlovi a Denise za zapojení), zkusíme to znovu.

vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů teplé a studené vody bude potřeba kompletní výměna infrastruktury rozvodů vody.

Je to velký projekt, v první fázi bude potřeba udělat komplexní výběrové řízeni, začít zadávací dokumentací, oslovit cca 10 firem, porovnat nabídky, jednat s vítězem, připravit to je schválení…

Hodně práce… hodně času… malá odměna … Zájemci o práci, hlaste se výboru….