Autor: Antonin Pavlíček

předseda SVJ

Výměna stoupaček a plynového rozvodu

Vážení sousedé

v termínu od 3. 10. 2022 proběhne výměna stoupaček a plynového rozvodu v bytech č. 1, 4, 7 a 10 na adrese Čumpelíkova 1010/5. 

v termínu od 10.10.2022 proběhne výměna stoupaček a plynového rozvodu v bytech č. 2, 6 a 9 na adrese Střelničná 1008/17

Připomínáme, že majitelé bytů musí byty zpřístupnit (nemusí u toho být osobně, mohou nechat např. klíče sousedům, známým, atd…).

WC a umývárna vám bude po dobu vypnuté vody zpřístupněno ve sklepech 1009-1010.

Kontakt na firmu provádějící firmu – 775 552 530

Provádějící firma Vás bude kontaktovat pro přesnější domluvu. 

Předpokládaný harmonogram prací:
– pondělí – přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách, demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynovodního potrubí
– úterý – dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytech. Doprava materiálu.
– středa – dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.
– čtvrtek – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.
– pátek – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí, úklid pracoviště.

V následujícím týdnu budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

Děkujeme všem za ochotu a součinnost. 

SVJ Čumpelíkova

13.9.2022

10 POSCHOĎOVÝ DŮM MÍSTO POLIKLINIKY – PROTESTUJTE!!!

Dnes jsme se dozvěděli, že připravovaná ÚZEMNÍ STUDIE by měla povolovat přímo naproti našemu domu 10 podlažní věžák!!! A místo lesíku parkoviště!!!!!

Co s tím?

V tuto chvíli vstupuje do závěrečné fáze tvorba dvou takových – územní studie sídliště Ďáblice a Metropolitního plánu HMP. Máme tak poslední šanci sdělit politikům své připomínky. Jakmile budou tyto dokumenty finalizovány, už nebude cesty zpět.

Musíme se účastnit následujících dvou setkání:

Procházka s architekty Vize sídliště Ďáblice – čtvrtek 19. května 2022 od 17:00

Sraz: náměstíčko před Penny Marketem v 17:00.

Účastníci procházky:

Petr Klápště, architekt, autor Vize sídliště Ďáblice

Hana Řepková, historička architektury, specialistka na sídliště

Tomáš Hřebík – radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj a kancelář architekta

Martin Jedlička – radní MČ Praha 8 pro dopravu

Beseda v Kulturním domě Ládví – úterý 24. května 2022 od 18:00

Program besedy:

1) Lukáš Vacek, moderátor
Zahájení besedy, představení účastníků

2) Jana Rozmarová, spolek Krásné Kobylisy
Představení aktivit spolku Krásné Kobylisy

3) Petr Hlaváček, Magistrát hlavního města Prahy, IPR Praha
Tvorba regulačních zásad sídliště Ďáblice – územní studie a Metropolitní plán

4) Tomáš Hřebík a Jiří Vítek, Městská část Praha 8
Boj proti zahušťování sídliště výškovými budovami, kauza CPI

5) Petr Klápště, autor Vize sídliště Ďáblice
Představení Vize sídliště Ďáblice schválené MČ Praha 8

6) Jiří Vítek a Tomáš Hřebík, Městská část Praha 8
Kauza experimentální modulární stavby v ulici Davídkova

7) Petr Hlaváček, Magistrát hlavního města Prahy
Jak mohou občané participovat na dokončení regulačních zásad?

8) Diskuze, otázky z publika

  • Na konci každého bloku dostane publikum prostor položit několik otázek. Prostor pro širší diskuzi bude vyhrazen na konci besedy.
  • Otázky je možné podávat už nyní, moderátor se na ně zeptá účastníků. Dále bude možné posílat otázky v průběhu besedy a ptát se hostů osobně s mikrofonem z publika.
  • Další podrobnosti najdete na webu Krásné Kobylisy

Formulář pro pokládání otázek: https://forms.gle/MUxq6PX2eoq4q9em6

Pronájem prostor 1009

Jak již bylo na webu a nástěnkách avizováno, sousedský spolek Čumpelíkova (dále jen Spolek) nabízel k dlouhodobému pronájmu nevyužitý suterénní prostor se samostatným vchodem na adrese Čumpelíkova 1009/3.  

Ve vyhlášeném termínu se ozvali 3 zájemci, 2 z nich svůj zájem potvrdili na zasedání Výboru. Proto vyhlašujeme transparentní výběrové řízení, s následujícími parametry:

Celý příspěvek

Oznámení o zvýšení záloh

Vážení spoluvlastníci,

Jak jsme informovali na členském shromáždění 1. 12. 2021, kvůli nedávnému zvýšení cen tepla našeho dodavatele je potřeba úměrně zvýšit i zálohy za služby, které měsíčně platíte. Týká se to zejména topení a teplé vody, a při této příležitosti je vhodné opravit i jiné složky záloh, pokud výrazně neodpovídaly skutečným cenám. Cílem je nastavení měsíčních záloh tak, aby roční vyúčtování skončilo zhruba vyrovnané.

Během ledna dostanete do schránek nové Výpočtové listy (rozpisy záloh).

  1. Pokud platíte prostřednictvím SIPO, změna platby se promítne automaticky v platbách od února.
  2. Pokud platíte bankovním (trvalým) příkazem (což je doporučený a levnější způsob), tak si prosím změňte příkaz k úhradě podle nového předpisu včas, aby se projevil v platbě za únor. Datum splatnosti má být do 20. dne v měsíci, za který je placeno.

V případě dotazů se prosím obraťte na správní firmu First, p. Simonu Vosátkovou  predpis3@firstsro.cz, tel. 603 518 505.

                                                                výbor SVJ Čumpelíkova

Sklepní prostory – pronájem

Jak bylo již před cca 3 týdny avizováno na členské schůzi, stále hledáme nájemníka do sklepních prostor (bývalá kočárkárna) 1009.

Jedná se o prostor se sníženým stropem cca 18 m2, 1 okno (kouřové sklo, mříže, pod úrovní terénu), topení, elektřina, přístup k WC přes chodbu. Prostor bude v nezbytně nutné míře rekonstruován.

Případní zájemci /preferujeme z řad spoluvlastníků SVJ/ se mohou s nabídkou ozvat na email výboru SVJ vybor@cumpelikova.cz nebo přes schránku SVJ před vchodem Čumpelíkova 3 do konce ledna 2022.

Celý příspěvek

Prohlídka krytu CO, střechy, výměníku, skladu uhlí a sklepních prostor

Na shromáždění někteří vlastníci projevili zájem podívat se do nebytových prostor v našem domě. Reálný zájem pak u výboru minulý týden deklaroval pan Púpala mladší. Nebylo jednoduché sladit časové možnosti všech nájemců, ale nakonec se nám podařilo vyjednat s nájemníky MIMOŘÁDNOU možnost prohlídky a aby měli možnost účastnit se i případní další zájemci, v dostatečném předstihu 14 dní zveřejňujeme termín:

Veřejná prohlídka proběhne ve středu 22. 12. od 19:00.

Takže, jestli se chcete podívat do krytu CO v našem domě, sklepních prostor, na střechu, do výměníku, nebo do bývalého skladu uhlí, nepropásněte svoji šanci a včas se na prohlídku přihlaste.
P.S. Přijďte v pracovním oblečení, nezapomeňte si vzít baterku – některá místa jsou špinavá a někde není ani zavedena elektřina.