O spolku

Spolek představuje dobrovolný a nevládní spolek občanů, kteří jsou majiteli jednotek (bytů) v rámci Společenství vlastníků jednotek pro dům 1007-1013, Střelničná 1007/15, 182 00, Praha 8, IČ: 24303046 (dále jen „SVJ“). Jeho primárním cílem je starost o dům tohoto SVJ a přilehlé okolí.

Základní účely Spolku

Hlavními účely Spolku jsou:

  1. Péče o nemovitosti ve vlastnictví Spolku a SVJ a zlepšování jejich stavu, správa, a údržba.
  2. Podpora členů Spolku a spolkového života SVJ.
  3. Řádná péče o majetek Spolku. Spolek je oprávněn k nabytí majetku, zejména jednotek ve vlastnictví SVJ.

Formy činnosti Spolku

Spolek se angažuje ve několika formách činnosti, včetně:

  1. Správy nemovitostí ve vlastnictví Spolku, zahrnující pronájem, údržbu a opravy.
  2. Praktických činností, které zlepšují stav domu SVJ a okolí.
  3. Organizace brigád a společných akcí pro SVJ, včetně úklidu.
  4. Pořádání osvětových, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro SVJ.