Pozvánka na 15. shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“

Shromáždění proběhne v pondělí 30. 10. 2023 v 18:30 (registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

Zahájení schůze, kontrola účasti, schválení programu
Finanční zpráva o hospodaření za rok 2022
Přehled výsledků činnosti výboru za rok 2023
Stav projektu „půdní nástavby“ a přípravy studie
Návrh analýzy možné revitalizace budovy (oprava střechy, zateplení, studie nástavby aj.) – prezentace nabídky firmy ProfiRevit + hlasování o objednávce této analýzy
Různé, dotazy, diskuze

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím NOVOU plnou mocí vašeho zmocněnce.

Podklady pro jednání budou průběžně dány k dispozici na webu cumpelikova.cz, sekce Dokumenty. Papírové výtisky zajistíme na žádost.

vyvěšeno 15. 10. 2023

za výbor SV

Pavlíček, J. Klocperk

Pozvánka na členské shromáždění

Pozvánka na shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“

IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Čumpelíkova 1009

ve středu 25. 4. 2018

shromáždění bude předcházet diskuze o předložených návrzích od 18:30 spojená s registrací účastníků, samotné shromáždění začne po ukončení diskuze od 19:30

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

  1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
  2. Finanční zpráva o hospodaření
  3. Obecná pravidla užívání společných prostor
  4. Oprava střechy, půdní vestavby
  5. Plynová kotelna
  6. Přehled výsledků činnosti výboru
  7. Různé, dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, pošlete je na mail SV (vybor@cumpelikova.cz) do 10. 4., případně přijďte osobně na přípravnou veřejnou DISKUZNÍ schůzku výboru k programu dne 11. 4. v 19 h v kanceláři SV (sklep vchod 1013), kde můžeme poskytnout detailní informace k programu, případně detailně vysvětlit podkladová data a rozvinout diskuzi ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce (Plnamoc-SV-shromazdeni-2018).

Vyvěšeno 8. 4. 2018                               za výbor SV A. Pavlíček, J. Klocperk


Pozvánka na 4. členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

ve středu 25. 4. 2018 po skončení shromáždění SV
ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Pokud se schůze spolku nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce (Plnamoc-Spolek-clenskaschuze).