Zpráva o stavu opravy rozvodů TV a SV

Vážení obyvatelé,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu prací na opravě rozvodů teplé a studené vody ve vaší SVJ. Pracovní skupina pro tento projekt, již sestavila poptávku a oslovila více než deset firem s žádostí o nabídky. V současné době probíhá sběr a analýza těchto nabídek.

Pojďte pomoci

Jsme otevřeni jakýmkoli dalším návrhům na firmy, které by se mohly zúčastnit tohoto procesu. Vaše doporučení a nápady jsou vždy vítány, stejně jako případná spolupráce. V rámci plné transparentnosti jsou všechny podklady a nabídky dostupné všem členům pracovní skupiny!

Co se bude dít dál?

Prvním krokem v rámci oprav bude pilotní výměna dvou až tří vertikálních stoupaček. Tato fáze má za cíl zjistit stav materiálu trubek a jejich uchycení a případně rozpad. Konkrétně se výměna stoupaček uskuteční následovně:

  • v pátek 5. 4. dojde k výměně stoupačky na adrese Střelničná 1007.
  • v pondělí 8. 4. proběhne výměna stoupačky na adrese Březiněveská 1013
  • v následujících týdnech pak ještě i stoupačka v ulici Čumpelíkova.

Těšíme se na spolupráci s vámi a děkujeme všem, kteří se podílejí na těchto důležitých pracích.

S pozdravem

výbor SVJ Čumpelíkova

Výzva k pomoci SVJčku

Protože minulé výzvy k pomoci měly mírný úspěch (děkujeme Matějovi, Zuzaně, Pavlovi a Denise za zapojení), zkusíme to znovu.

vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů teplé a studené vody bude potřeba kompletní výměna infrastruktury rozvodů vody.

Je to velký projekt, v první fázi bude potřeba udělat komplexní výběrové řízeni, začít zadávací dokumentací, oslovit cca 10 firem, porovnat nabídky, jednat s vítězem, připravit to je schválení…

Hodně práce… hodně času… malá odměna … Zájemci o práci, hlaste se výboru….

Další havárie teplé vody

Ve čtvrtek 7.12. odpoledne opět praskla trubka rozvodu teplé vody, tentokrát na hlavním (horizontálním) rozvodu, v domě Čumpelíkova 3. Provizorní oprava vydržela přes noc, ale v pátek ráno 8.12. jsme byli nuceni teplou vodu zcela vypnout. Havarijní oprava probíhá od pátečního rána, odpoledne snad bude možné teplou vodu znovu pustit.

Protože se jedná již o několikátou havárii se stejnou příčinnou, bude asi nutná výměna rozvodu (nebo některých jeho částí) teplé vody v domě. Máte-li kontakt či doporučení na nějakou kvalitní a cenově rozumnou firmu, prosím dejte vědět výboru.