10 POSCHOĎOVÝ DŮM MÍSTO POLIKLINIKY – PROTESTUJTE!!!

Dnes jsme se dozvěděli, že připravovaná ÚZEMNÍ STUDIE by měla povolovat přímo naproti našemu domu 10 podlažní věžák!!! A místo lesíku parkoviště!!!!!

Co s tím?

V tuto chvíli vstupuje do závěrečné fáze tvorba dvou takových – územní studie sídliště Ďáblice a Metropolitního plánu HMP. Máme tak poslední šanci sdělit politikům své připomínky. Jakmile budou tyto dokumenty finalizovány, už nebude cesty zpět.

Musíme se účastnit následujících dvou setkání:

Procházka s architekty Vize sídliště Ďáblice – čtvrtek 19. května 2022 od 17:00

Sraz: náměstíčko před Penny Marketem v 17:00.

Účastníci procházky:

Petr Klápště, architekt, autor Vize sídliště Ďáblice

Hana Řepková, historička architektury, specialistka na sídliště

Tomáš Hřebík – radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj a kancelář architekta

Martin Jedlička – radní MČ Praha 8 pro dopravu

Beseda v Kulturním domě Ládví – úterý 24. května 2022 od 18:00

Program besedy:

1) Lukáš Vacek, moderátor
Zahájení besedy, představení účastníků

2) Jana Rozmarová, spolek Krásné Kobylisy
Představení aktivit spolku Krásné Kobylisy

3) Petr Hlaváček, Magistrát hlavního města Prahy, IPR Praha
Tvorba regulačních zásad sídliště Ďáblice – územní studie a Metropolitní plán

4) Tomáš Hřebík a Jiří Vítek, Městská část Praha 8
Boj proti zahušťování sídliště výškovými budovami, kauza CPI

5) Petr Klápště, autor Vize sídliště Ďáblice
Představení Vize sídliště Ďáblice schválené MČ Praha 8

6) Jiří Vítek a Tomáš Hřebík, Městská část Praha 8
Kauza experimentální modulární stavby v ulici Davídkova

7) Petr Hlaváček, Magistrát hlavního města Prahy
Jak mohou občané participovat na dokončení regulačních zásad?

8) Diskuze, otázky z publika

  • Na konci každého bloku dostane publikum prostor položit několik otázek. Prostor pro širší diskuzi bude vyhrazen na konci besedy.
  • Otázky je možné podávat už nyní, moderátor se na ně zeptá účastníků. Dále bude možné posílat otázky v průběhu besedy a ptát se hostů osobně s mikrofonem z publika.
  • Další podrobnosti najdete na webu Krásné Kobylisy

Formulář pro pokládání otázek: https://forms.gle/MUxq6PX2eoq4q9em6

Sklepní prostory – pronájem

Jak bylo již před cca 3 týdny avizováno na členské schůzi, stále hledáme nájemníka do sklepních prostor (bývalá kočárkárna) 1009.

Jedná se o prostor se sníženým stropem cca 18 m2, 1 okno (kouřové sklo, mříže, pod úrovní terénu), topení, elektřina, přístup k WC přes chodbu. Prostor bude v nezbytně nutné míře rekonstruován.

Případní zájemci /preferujeme z řad spoluvlastníků SVJ/ se mohou s nabídkou ozvat na email výboru SVJ vybor@cumpelikova.cz nebo přes schránku SVJ před vchodem Čumpelíkova 3 do konce ledna 2022.

Celý příspěvek

Revize plynu

V červnu 2021 proběhne ze zákona povinná pravidelná kontrola plynu. Kromě hlavního stoupacího potrubí se budou kontrolovat také těsnosti domovních plynovodů a spotřebičů.

ZAJISTĚTE PROTO PŘÍSTUP DO VAŠEHO BYTU VE VYPSNÉM TERMÍNU. Pokud v uvedeném termínu opravdu nemůžete, domluvte si (SMS) revizi v jiném vypsaném termínu.

Nemusíte být osobně doma, klíče můžete nechat třeba u souseda. Pokud ani to nejde, zkuste se s panem Černohorským telefonicky domluvit na jiném termínu.

Revize probíhá po několika odložení kvůli nouzovému stavu.

Březiněvská  26/101322.6.202116:00-19:00
Březiněvská  28/101222.6.202116:00-19:00
Čumpelíkova  3/100923.6.202116:00-19:00
Čumpelíkova  5/101023.6.202116:00-19:00
Čumpelíkova  7/101124.6.202116:00-19:00
Střelničná   1007/1524.6.202116:00-19:00
Střelničná   1008/1725.6.202116:00-19:00

Kontakt:

pan PULEC
mobil: 603 425 891
e-mail: pulec@c-mail.cz
webová stránka: https://www.revizaci.cz/databaze-techniku/databaze-techniku/35-vaclav-pulec

Úklid okolo domu

Dnes proběhla jarní úklidová akce, uklizen byl kompletně vnitroblok i předzahrádky okolo domů, udělali jsme základní jarní péči o zeleň a na rohu 1008-1009 jsme dali do pořádku a vydláždili zkratku k rohu domu.

Za pomoc děkujeme:

paní Kratochvílové, paní Novákové /naše nová sousedka ze vchodu 1010/, panu Šimáčkovi, paní Pavlíčkové (s dětmi) a za výbor pak Klocperk a já.

Pro velký úspěch budeme akci možná ještě na jaře opakovat, podruhé ovšem s výsadbou květin a úpravou zeleně.

Za výbor SVJ

Pavlíček

Výroční schůze SVJ kvůli COVID odložena

Současná epidemiologická situace a vládou vyhlášený mimořádný stav bohužel vylučují možnost uspořádat tradiční podzimní výroční schůzi SVJ, tudíž její konání musíme odložit. Zákonným požadavkům na poskytnutí informací členstvu ovšem chceme dostát, bude-li zájem ze strany vlastníků, ohlaste se a dorazte (v malých skupinkách dle vyhlášení vlády) na zasedání výboru, kde např. informace o hospodaření jsme schopni poskytnout.

I když za současné situace je obtížné cokoli predikovat, máme za to, že za pár měsíců (jaro 2021???) by se snad situace mohla natolik zlepšit, že bud možné schůzi uspořádat.

Situaci nám komplikuje vysoký průměrný věk našich členů – hodně z nás patří do rizikové skupiny 🙁 – takže nechceme zbytečně riskovat a schůzi uspořádáme, až bude situace opravdu zase dobrá a v řadách členstva opadne obava z účasti. Ze stejného důvodu prozatím neplánujeme ani konání schůze on-line formou.

Mrzí nás, že pro vás nemáme lepší zprávy

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
jménem výboru

 

Problémy s teplou vodou – sága pokračuje

Neboť ani tři firmy nebyly schopny obnovit dodávku teplé vody do ideálního stavu /docílily jen parciálního zlepšení/ byla poptána 4. firma, která koncem minulého týdne přišla systém prohlédnout. Shledala řadu nedostatků, které pramení z toho, že systém byl v 90. letech nainstalován poměrně neodborně a v rozporu s industriálními standardy, dnes nám dali návrh, že by zítra odpoledne přijeli jejich instalatéři.

Zda budou všechny problémy odstraněny již zítra, nebo to bude ještě pár dní trvat, to bohužel dnes nevím, nicméně buďte ujištěni, že na tom předsednictvo intenzivně pracuje.

Dr. Antonín Pavlíček, předseda SV

Vyklizení kočárkárny Čumpelíkova 1010 / 5

Vážení sousedé,

v týdnu 8. – 12. 6. 2020 proběhne výměna zárubně a dveří v kočárkárně ve vchodu Čumpelíkova 1010/5.

Prosíme nejpozději do pondělí 8. 6. o vyklizení kočárkárny.

Ponechané věci budou na náklady majitele zlikvidovány.

Dotazy či připomínky na tel.: 721 934 357 (ideálně jen SMS).

 

SVJ Čumpelíkova