Výroční schůze SVJ kvůli COVID odložena

Současná epidemiologická situace a vládou vyhlášený mimořádný stav bohužel vylučují možnost uspořádat tradiční podzimní výroční schůzi SVJ, tudíž její konání musíme odložit. Zákonným požadavkům na poskytnutí informací členstvu ovšem chceme dostát, bude-li zájem ze strany vlastníků, ohlaste se a dorazte (v malých skupinkách dle vyhlášení vlády) na zasedání výboru, kde např. informace o hospodaření jsme schopni poskytnout.

I když za současné situace je obtížné cokoli predikovat, máme za to, že za pár měsíců (jaro 2021???) by se snad situace mohla natolik zlepšit, že bud možné schůzi uspořádat.

Situaci nám komplikuje vysoký průměrný věk našich členů – hodně z nás patří do rizikové skupiny 🙁 – takže nechceme zbytečně riskovat a schůzi uspořádáme, až bude situace opravdu zase dobrá a v řadách členstva opadne obava z účasti. Ze stejného důvodu prozatím neplánujeme ani konání schůze on-line formou.

Mrzí nás, že pro vás nemáme lepší zprávy

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
jménem výboru

 

Problémy s teplou vodou – sága pokračuje

Neboť ani tři firmy nebyly schopny obnovit dodávku teplé vody do ideálního stavu /docílily jen parciálního zlepšení/ byla poptána 4. firma, která koncem minulého týdne přišla systém prohlédnout. Shledala řadu nedostatků, které pramení z toho, že systém byl v 90. letech nainstalován poměrně neodborně a v rozporu s industriálními standardy, dnes nám dali návrh, že by zítra odpoledne přijeli jejich instalatéři.

Zda budou všechny problémy odstraněny již zítra, nebo to bude ještě pár dní trvat, to bohužel dnes nevím, nicméně buďte ujištěni, že na tom předsednictvo intenzivně pracuje.

Dr. Antonín Pavlíček, předseda SV

Vyklizení kočárkárny Čumpelíkova 1010 / 5

Vážení sousedé,

v týdnu 8. – 12. 6. 2020 proběhne výměna zárubně a dveří v kočárkárně ve vchodu Čumpelíkova 1010/5.

Prosíme nejpozději do pondělí 8. 6. o vyklizení kočárkárny.

Ponechané věci budou na náklady majitele zlikvidovány.

Dotazy či připomínky na tel.: 721 934 357 (ideálně jen SMS).

 

SVJ Čumpelíkova

Problémy s teplou vodu a nový termín výměny stoupaček

V posledních dnech byly problémy s teplou vodou – způsobily je závady na hlavním čerpadle tepelného okruhu. Dobrá zpráva je, že čerpadlo bylo urychleně opraveno, špatná zpráva je, že obecně náš systém topení a rozvodu vody bude potřebovat výraznější kontrolu a možná i výměnu některých částí a rekonstrukci.
Proto již nyní anoncujeme, že pravděpodobně v červnu 2020 budou výpadky na dodávkách teplé, a možná i studené vody.

Podle aktuální situace to vypadá to také tak, že v červnu bychom provedli výměnu těch tří stoupaček, která byla v dubnu odložena kvůli Koronaviru. I tuto akci ještě potvrdíme cca v půlce května.

Dr. Pavlíček
předseda SV

Rekonstrukce odpadu a plynových stoupaček se kvůli Coronaviru odkládá

Vážení spoluvlastníci,
členskou schůzí schválená rekonstrukce stoupaček, která měla probíhat v dubnu 2020 se po domluvě se stavební firmou odkládá na dobu po koronaviru.
Přesný termín bude ohlášen s minimálně 2 týdenním předstihem, ale obecně by to mělo začít cca 2-3 týdny po ukončení výjimečného stavu.
Dr. Pavlíček

Schůze BD Kubus

Podle všeho to vypadá, že koneně proběhne dlouho odkládaná členská schůze BD Kubus.

Osobní účast lidí není nutná – je v plánu to dořešit jen přes zástupce, kteří budou mít plnou moc => toto je prakticky od všech členů SVJ již vyřešeno. Proto zveřejňujeme jen pro informaci…

Pozvánka likvidátora BD KUBUS:

Bytové družstvo Kubus v likvidaci
IČ: 26201810, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Pakoměřická 1017
dne 20. 11. 2018 od 18:30 hodin

v zasedací místnosti Společenství vlastníků jednotek pro dům
č.p. 1007 – 1013, ulice Střelničná, Čumpelíkova, Březiněveská,
Praha 8 – Kobylisy. Vstup vchodem 1010.

Program:
1. Zahájení schůze
2. Zpráva o průběhu likvidace družstva
3. Rozhodnutí o převedení spoluvlastnického podílu nebytové jednotky č. 1020/101 ve
výši 1/12 na SOUSEDSKÝ SPOLEK STŘELNIČNÁ, Střelničná 1019/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 06894593
4. Předběžné projednání rozdělení likvidačního zůstatku.
5. Závěr