Zpráva o stavu opravy rozvodů TV a SV

Vážení obyvatelé,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu prací na opravě rozvodů teplé a studené vody ve vaší SVJ. Pracovní skupina pro tento projekt, již sestavila poptávku a oslovila více než deset firem s žádostí o nabídky. V současné době probíhá sběr a analýza těchto nabídek.

Pojďte pomoci

Jsme otevřeni jakýmkoli dalším návrhům na firmy, které by se mohly zúčastnit tohoto procesu. Vaše doporučení a nápady jsou vždy vítány, stejně jako případná spolupráce. V rámci plné transparentnosti jsou všechny podklady a nabídky dostupné všem členům pracovní skupiny!

Co se bude dít dál?

Prvním krokem v rámci oprav bude pilotní výměna dvou až tří vertikálních stoupaček. Tato fáze má za cíl zjistit stav materiálu trubek a jejich uchycení a případně rozpad. Konkrétně se výměna stoupaček uskuteční následovně:

  • v pátek 5. 4. dojde k výměně stoupačky na adrese Střelničná 1007.
  • v pondělí 8. 4. proběhne výměna stoupačky na adrese Březiněveská 1013
  • v následujících týdnech pak ještě i stoupačka v ulici Čumpelíkova.

Těšíme se na spolupráci s vámi a děkujeme všem, kteří se podílejí na těchto důležitých pracích.

S pozdravem

výbor SVJ Čumpelíkova