Teplá voda – další problémy

Možná jste si všimli, že 30.9. večer a 1.10. ráno netekla asi 1-2h teplá voda, řešilo se to, ale problém zmizel, nicméně dnes ráno se opakoval. Nyní zase teče…
Kolega Kratochvíl z výboru se tomu intenzivně věnuje a zdá se, že bude nějaká závada na elektronice od Siemens, která řídí výměník.
Zítra (první pracovní den) to Acterm bude řešit, proto teď možná zase chvílemi bude odstávka teplé vody 🙁 🙁

Teplá voda bez problémů

Při včerejším zásahu party 4 instalaterů se podařilo celý systém znovu zkontrolovat a odstranit zbylé závady, takže nyní by vše mělo fungovat. Neočekáváme ani výpadky v nejbližší době, ve střednědobém horizontu… 2 až 3 roky…. bude ale potřeba ještě pár úprav provést…

Problémy s teplou vodou – sága pokračuje

Neboť ani tři firmy nebyly schopny obnovit dodávku teplé vody do ideálního stavu /docílily jen parciálního zlepšení/ byla poptána 4. firma, která koncem minulého týdne přišla systém prohlédnout. Shledala řadu nedostatků, které pramení z toho, že systém byl v 90. letech nainstalován poměrně neodborně a v rozporu s industriálními standardy, dnes nám dali návrh, že by zítra odpoledne přijeli jejich instalatéři.

Zda budou všechny problémy odstraněny již zítra, nebo to bude ještě pár dní trvat, to bohužel dnes nevím, nicméně buďte ujištěni, že na tom předsednictvo intenzivně pracuje.

Dr. Antonín Pavlíček, předseda SV

Problémy s teplou vodou – informace o průběhu řešení

Od výměny vadných ventilů na rozvodu vody se v některých bytech objevily problémy s teplou vodou – tato záležitost má absolutní prioritu a dělá se na tom co to jde. Byl (a možná ještě je) poměrně velký problém s lokalizováním závady – v první fázi se mělo za to, že se jedná o zavzdušnné smyčky, což se odstraňovalo – a opakovaně – minulý týden. Podotýkám, že tato závada jde na vrub ještě původnímu BD Kubus, kdy Motýl nechal udělat systém bez odvzdušňovacích ventilů 🙁 Odvzdušnění proběhlo celkem 4x, od pondělí do pátku a zdálo se, že to problém vyřešilo. Alespoň celá řada bytů nahlásila náuvrat do bezchybného stavu – a pak už nehlásila návrat problému. O víkendu jsme ale dostali zprávy, že se někde problémy zase objevily, takže přišlo ještě nouzové odpoštění během víkendu, ale problém to řešilo jen dočasně, pak se to zhoršilo.

Logicky tedy bylo potřeba hledat další možné problémy – v pondělí jsem celé dopoledne strávil svou dovolenou pobíháním po baráku se dvěma firmami, které to řešily, dnes od 7:00 ráno zde byla další firma – identifikovaly se další dva potenciální zdroje problémů – regulační ventil ve výměníku a čerpadlo na konci cirkulace (zda to jsou ony ale nikdo samzřejmě neví – jedná se o uzavřený systém, do kterého se nevidí) a na těch se právě dnes /opět během mé dovolené/ pracuje – proto dnes neteče teplá voda. Zda se to podaří vyřešit, nebo budou problémy přetrvávat, nemohu nyní garantovat, předpoklad ovšem je, že by to mělo zabrat. Tři odborné instalatérské firmy nad tím maturují …

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D., předseda SV

Vyklizení kočárkárny Čumpelíkova 1010 / 5

Vážení sousedé,

v týdnu 8. – 12. 6. 2020 proběhne výměna zárubně a dveří v kočárkárně ve vchodu Čumpelíkova 1010/5.

Prosíme nejpozději do pondělí 8. 6. o vyklizení kočárkárny.

Ponechané věci budou na náklady majitele zlikvidovány.

Dotazy či připomínky na tel.: 721 934 357 (ideálně jen SMS).

 

SVJ Čumpelíkova

Výměna stoupaček

Jak bylo schváleno na členské schůzi, letos proběhnou výměny stoupacího odpadního potrubí a plynového potrubí na následujících stoupačkách:

  • od 1. června    1010 – byty 3, 6, 9, 12
  • od 8. června    1007 – byty 6, 4, 2
  • od 15. června 1012 – byty 9, 3, 6
  • od 22. června 1012 – byty 7, 4, 2
  • od 29. června 1013 – byty 1, 5, 3 

Prohlídka bytů stavební firmou před započetím stavby:  byty v 1010 budou prohlédnuty v úterý 26. 5. od 8:00, ostatní byty pak v následujících týdnech.

Připomínáme, že majitelé bytů musí byty zpřístupnit (nemusí u toho být osobně, mohou nechat např. klíče sousedům, známým, atd…).

Kontakt na firmu provádějící stavbu – 775 552 530

Předpokládaný harmonogram prací (v každém týdnu obdobný)
pondělí – přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách, demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynovodního potrubí
úterý – dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytech. Doprava materiálu.
středa –  dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.
čtvrtek – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.
pátek – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí,  úklid pracoviště.

V následujícím týdnu budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.