Výměna stoupaček č.p. 1011

Objekt Čumpelíkova 1011/7 –  bytové jednotky 1,4,7,10.

Předpokládaný harmonogram prací spojených s rekonstrukcí stoupacího odpadního potrubí DN 110 a plynovodního potrubí.

– pondělí 30. 5 .2016 – Přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů.

– úterý 31. 05. 2016 – Dokončení demoličních prací, demontáž plynovodního potrubí, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytových. Doprava materiálu.

– středa 1. 6. 2016 – dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.

– čtvrtek 2. 6. 2016 – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.

– pátek 3. 6. 2015 – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí, úklid pracoviště.

V týdnu od 6. 6. do 9. 6. budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

Při technologických problémech jsou ZMĚNY V HARMONOGRAMU VYHRAZENY.

V Praze dne: 19. 5. 2016

Černohorský Vladimír
mobil : 775 55 25 45

ZÁSADNÍ INFORMACE PRO DOTČENÉ BYTY:

  • PO DOBU TĚCHTO PRACÍ JE VAŠÍ ZÁKONNOU POVINNOSTÍ ZPŘÍSTUPNIT BYT. Nemusíte ovšem být doma osobně, můžete se třeba vzájemně domluvit se sousedy, že budou mít klíče a řemeslníky tam pustí. Přesné časy přístupu si domluvte s dodavatelskou firmou /kontakt dole/.
  • Práce bohužel znamenají jistou prašnost – ostatní místnosti v bytě doporučujeme utěsnit.
  • Po dobu rekonstrukce vám zpřístupníme WC a umývadlo s tekoucí teplou vodou v místnosti uklízeček – sklepní chodba mezi Čumpelíkova 1009 a 1010. WC a voda nepůjde cca dva dny, plyn nebude funkční celý týden.
  • Pokud byste při příležitosti těchto stavebních úprav chtěli udělat i nějaké rekonstrukce u vás v bytě (např. vyměnit WC, vyměnit horizontální odpady ve vašem bytě, vyměnit vedení vody, … ), můžete se s dodavatelskou firmou domluvit na těchto vícepracích /financujete si je ovšem sami/.

Kontakt na dodavatelskou firmu

Černohorský Vladimír

* Revize a opravy plynových zařízení.
* Opravy a instalace vodovodního potrubí.
* Opravy a instalace odpadního potrubí.
* Opravy a instalace lokálního a dálkového ústředního vytápění.
* mobil : 775 55 25 45
* e-mail : revize@rp-cernohorsky.cz
* webová stránka : www.plyncernohorsky.cz