Výměna stoupaček

Jak bylo schváleno na členské schůzi, letos proběhnou výměny stoupacího odpadního potrubí a plynového potrubí na následujících stoupačkách:

  • od 1. června    1010 – byty 3, 6, 9, 12
  • od 8. června    1007 – byty 6, 4, 2
  • od 15. června 1012 – byty 9, 3, 6
  • od 22. června 1012 – byty 7, 4, 2
  • od 29. června 1013 – byty 1, 5, 3 

Prohlídka bytů stavební firmou před započetím stavby:  byty v 1010 budou prohlédnuty v úterý 26. 5. od 8:00, ostatní byty pak v následujících týdnech.

Připomínáme, že majitelé bytů musí byty zpřístupnit (nemusí u toho být osobně, mohou nechat např. klíče sousedům, známým, atd…).

Kontakt na firmu provádějící stavbu – 775 552 530

Předpokládaný harmonogram prací (v každém týdnu obdobný)
pondělí – přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách, demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynovodního potrubí
úterý – dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytech. Doprava materiálu.
středa –  dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.
čtvrtek – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.
pátek – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí,  úklid pracoviště.

V následujícím týdnu budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.