Členská schůze BD KUBUS

Podle všeho to vypadá, že proběhne dlouho očekávaná členská schůze BD Kubus.

Osobní účast lidí není nutná – je v plánu to dořešit jen přes zástupce, kteří budou mít plnou moc.

Proto teď dolaďujeme plné moci – ti z vás, kdo nám ji ještě nedali, poprosíme dodat!!

Pozvánka likvidátora BD KUBUS:

Bytové družstvo Kubus v likvidaci
IČ: 26201810, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Pakoměřická 1017
dne 12.6.2018 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti Společenství vlastníků jednotek pro dům
č.p. 1007 – 1013, ulice Střelničná, Čumpelíkova, Březiněveská,
Praha 8 – Kobylisy

Program:
1. Zahájení schůze
2. Zpráva o průběhu likvidace družstva
3. Rozhodnutí o převedení spoluvlastnického podílu nebytové jednotky č. 1020/101 ve
výši 1/12 na SOUSEDSKÝ SPOLEK STŘELNIČNÁ, Střelničná 1019/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 06894593
4. Předběžné projednání rozdělení likvidačního zůstatku
5. Závěr