Pozvánka na shromáždění

Pozvánka na shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“
(IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007)
v úterý 30. 5. 2017 v 18:30
(registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

  1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
  2. Finanční zpráva o hospodaření
  3. Přehled výsledků činnosti výboru
  4. Oprava střechy, půdní vestavby
  5. Výměna sklepních okýnek
  6. Informace o stavu likvidace BD Kubus
  7. Různé operativní a provozní drobnosti
  8. Dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, pošlete je na mail SV (vybor@cumpelikova.cz) do 21. 5., případně přijďte osobně na přípravnou veřejnou DISKUZNÍ schůzku výboru dne 22. 5. ve 20 h, kde můžeme poskytnout detailní informace k programu, případně detailně vysvětlit podkladová data a rozvinout diskuzi ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce.

Vyvěšeno 16. 5. 2017                                       za výbor SV: Pavlíček, J. Klocperk


Pozvánka na 3. členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

v úterý 30. 5. 2017 po skončení schůze SV

ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3