Pozvánka na členské shromáždění

Pozvánka na shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“

IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Čumpelíkova 1009

ve středu 25. 4. 2018

shromáždění bude předcházet diskuze o předložených návrzích od 18:30 spojená s registrací účastníků, samotné shromáždění začne po ukončení diskuze od 19:30

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

  1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
  2. Finanční zpráva o hospodaření
  3. Obecná pravidla užívání společných prostor
  4. Oprava střechy, půdní vestavby
  5. Plynová kotelna
  6. Přehled výsledků činnosti výboru
  7. Různé, dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu, pošlete je na mail SV (vybor@cumpelikova.cz) do 10. 4., případně přijďte osobně na přípravnou veřejnou DISKUZNÍ schůzku výboru k programu dne 11. 4. v 19 h v kanceláři SV (sklep vchod 1013), kde můžeme poskytnout detailní informace k programu, případně detailně vysvětlit podkladová data a rozvinout diskuzi ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce (Plnamoc-SV-shromazdeni-2018).

Vyvěšeno 8. 4. 2018                               za výbor SV A. Pavlíček, J. Klocperk


Pozvánka na 4. členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

ve středu 25. 4. 2018 po skončení shromáždění SV
ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Pokud se schůze spolku nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce (Plnamoc-Spolek-clenskaschuze).