POZVÁNKA – SHROMÁŽDĚNÍ

Pozvánka na 9. shromáždění vlastníků SVJ „Čumpelíkova“
IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007

ve středu 7. 12. 2016 v 18:30
(registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

 1. Zahájení schůze, stanovení zapisovatele, sčítací komise, kontrola účasti, schválení programu
 2. Finanční zpráva o hospodaření
 3. Dokončení schvalování z minulého shromáždění
 4. Doplnění výboru (Lenka Raková) – volby
 5. Nové stanovy – schválení
 6. Přehled výsledků činnosti výboru, schválení odměn
 7. Informace o průběhu likvidace BD Kubus
 8. Oprava střechy, půdní vestavby
 9. Výměna sklepních okýnek (plán)
 10. Různé operativní a provozní drobnosti
 11. Dotazy, diskuze

Návrh nových stanov SVJ je k nahlédnutí: stanovy_nove-zverejneno-21-11-2016

Pokud máte připomínky nebo doplňující návrhy k návrhu stanov, pošlete je na mail SVJ (svj.cumpelikova@gmail.com), případně předejte některému ze členů výboru, nejpozději do 30. 11. 2016, aby je bylo možné zapracovat do termínu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím plnou mocí vašeho zmocněnce.

za výbor SVJ
A. Pavlíček, J. Klocperk 

Vyvěšeno 21. 11. 2016