Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody od ledna 2016

vodoměrS účinností od 1.1.2016 začne platit vyhláška MMR 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tou bude nahrazena stávající vyhláška č. 372/2001 Sb.

Co bude jinak?

Rozdělení nákladů na dodávku teplé vody dozná změn ve stanovení velikosti základní a spotřební složky. Zatímco dosud bylo 40 % nákladů rozpočítáno podle podlahové plochy bytové jednotky a 60 % podle spotřeby, od zúčtovacího období 2016 se poměr mění na 30 % základní složka a 70 % spotřební složka.

Dále vyhláška počítá s právem SVJ vymezit u nákladů na teplo základní složku šířeji než dnes. Nově je SVJ limitováno rozmezím 30 – 50 % pro základní složku a zbytek pro spotřební složku.

Zásadní změnu bude nová vyhláška znamenat pro domácnosti s nadprůměrnou spotřebou. Zatímco dosud se uplatňovala korekce +/- 40 % průměrných nákladů na vytápění v domě, nově se zavádí korekce -20 % až +100 %. Tedy domácnosti, které na teple ušetří více než 20 % průměrných nákladů na 1 m2, zaplatí za vytápění 80 % průměrných nákladů, a naopak domácnosti, které si rády přitopí, budou nově limitovány až dvojnásobkem průměrných nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy.

Ke stažení: Plné znění vyhlášky č. 269/2015 Sb.