Získejte až 30 tisíc korun na výsadbu stromů ve svém okolí

Stromy přináší čistější vzduch a příjemný stín, chrání před větrem i snižují hluk. Pokud je ve svém okolí postrádáte, máte možnost je na podzim vysadit díky grantu Nadace Partnerství. O finanční příspěvek ve výši až 30 tisíc korun můžete žádat jako spolek, škola nebo obec. Důležité je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na našem území původní. Nadace žádosti přijímá do 28. dubna. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.

„Nejžádanějším typem projektu je výsadba ovocné aleje kolem polní cesty. V naší republice se kolem cest stále ještě více kácí, než sází. Lidem ale tyto stromy chybí a snaží se situaci napravit,“ říká Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství. V roce 2015 se díky nadačním příspěvkům vysadilo 940 stromů a keřů na 19 místech republiky.

Výše nadačního příspěvku na podzimní výsadbu stromů se pohybuje od 10 tisíc do maximálně 30 tisíc korun a je možné ho využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Cílem grantu je zapojit do zlepšování životního prostředí širokou veřejnost, a tak by se výsadby měli zúčastnit obyvatelé různých věkových skupin. Když si totiž stromy sami vysadí, mají k nim lepší vztah, pečují o ně, váží si jich a je méně pravděpodobné jejich poškození.

Dalším důležitým kritériem udělení grantu je zvolit druhy dřevin vhodné pro danou lokalitu. „V našich podmínkách se daří domácím druhům – například lípám, dubům, jeřábům nebo javorům. Tradiční jsou také aleje ovocných stromů. Naopak nepodporujeme výsadbu nepůvodních druhů, jako jsou túje, akáty nebo stříbrné smrky,“ vysvětluje Zuzana Šeptunová. Spolky, školy, obce a další organizace, které chtějí grant obdržet, musí počítat také s následnou péčí o vysazené stromy, a to po dobu minimálně 5 let.

Výsadby stromů může Nadace Partnerství finančně podpořit díky přispění společnosti MAKRO Cash & Carry, Reda, Facewatch, Svěřenské fondy a trusty, běžců RunCzech, iniciativy Tanec za stromy a díky veřejné sbírce Nadace Partnerství.

http://www.praha8.cz/Ziskejte-az-30-tisic-korun-na-vysadbu-stromu-ve-svem-okoli.html