Základní informace k instalaci nových zámků a čteček čipů

Předpokládaný termín instalace

Předpokládáme termín instalace od pondělí 22. 2. 2016 do pátku 4. 3. 2016.  V této době budou otevřeny také průchody mezi sklepy, protože se tam bude natahovat kabeláž k systému.

Jak se dostanou nájemníci do domu během instalace?

V průběhu instalace se pro nájemníky nic nemění, stále se dostanou do domu svým klíčem.

Kdy dostanu svůj čip?

Čipy budou distribuovány od 20. 2. 2016. Budou předány majitelům bytů, pouze se souhlasem majitele bude možná předávka i nájemníkům. Jste-li nájemník, kontaktujte v této věci svého pronajímatele.

Kdy začnou čipy fungovat?

Od momentu předání doporučujeme nájemníkům čipy již nosit stále u sebe, aby se po spuštění systému dostali zpět do domu. Naběhnutí systému odhadujeme tak v polovině března 2016.

Kolik čipů mohu dostat?

Počet vydaných čipů jednotlivým bytům není v principu omezen (v začátku systému budeme vydávat max. 5 čipů na byt, ale čipy lze přiobjednat).

Kolik stojí jeden čip? Količ čipů dostanu?

Každý byt má nárok čipy zdarma dle hlášeného počtu osob – viz evidenční list bytu (počet osob, které jsou hlášeny FIRSTu a platí za společné služby), násobeno koeficientem 1,4 (tedy 1 hlášená osoba – 1 čip, 2 hlášené osoby 3 čipy, 3 hlášené osoby 4 čipy atd…) . Za každý další čip je nutné zaplatit 150 Kč za čip – převodem na účet 2900268001 / 2010, variabilní symbol 999cislodomucislobytu – tedy např. 999100702 pro byt č. 2 v domě 1007. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a že se jedná o platbu za čipy.

Je možné použít pro vstup jiné čipy nebo mobilní telefon?

Moderní telefon /s funkcí Bluetooth nebo NFC/ bude možné používat místo čipu. Jen je potřeba jej zaevidovat do systému – v této věci kontaktujte předsednictvo. Ve věci jiných čipových karet – v současnosti ne, možná se tato funkcionalita objeví v budoucnu.

Co když čip ztratím?

Při ztrátě čipu bezodkladně kontaktujte výbor SVJ (svj.cumpelikova@gmail.com). Ztracený čip bude okamžitě vyřazen z databáze a pro případného zloděje bude bezcenný. Ze zásob vám výbor vydá nový čip, který bude ihned aktivován.

Lze čipy zkopírovat nebo nějak rozmnožit?

Identifikační média v sobě již z výroby nesou unikátní šifrovaný kód. Tento kód NENÍ MOŽNÉ „zkopírovat“ jak je tomu u klíčů. To garantuje vysokou bezpečnost a zamezení vstupu nepovolaných osob do našeho domu. To je také důvod, proč přestane fungovat odemykání normálními klíči. Pokud potřebujete více čipů, obraťte se na výbor SVJ.

Mám vrátit původní klíče od vchodových dveří?

Původní klíče si dobře USCHOVEJTE. V případě havárie či nepředvídatelné problémové situace vám bude do dveří provizorně namontována původní zámková vložka a do vyřešení problému budou fungovat původní klíče.

Co se změní po dokončení instalace přístupového systému PATRON PRO?

Po dokončení instalace a spuštění systému již nebudete potřebovat klíče. Do objektu se dostanete přiložením čipu ke čtečce. Ven z objektu se dostanete vždy jen po stisknutí kliky. Zámky budou samozamykací, což zvýší bezpečnost a umožní vzdálené otevírání dveří domácím telefonem (což teď nejde, kvůli zamčeným dveřím).

Je čip voděodolný?

Ano, čipy jsou voděodolné.

Přístupový systém časté dotazy:

Jak a kam mám čip přiložit?

Čtečka čipů je umístěna na stěně vedle vchodových dveří – kovový rámeček zapuštěný v omítce. Identifikační čip stačí přiložit ke čtečce na vzdálenost max. 5 cm, pak zatlačit do dveří.

Co dělat, pokud se dveře neotevřou?

Zkontrolujte, zda se po přiložení čipu rozsvítí na čtečce zelená dioda.

  • Pokud ano, dveře je možné otevřít.
  • Pokud se rozsvítí červená dioda, nemáte oprávnění ke vstupu – kontaktujte výbor SVJ.

Co dělat, když dveře nejdou zavřít?

Může se stát, že někdo nechal „vyskočit západku“ a zámek uzamkl, když byly dveře ještě otevřeny. Pak nejdou znovu zavřít. STAČÍ OVŠEM STISKNOUT VNITŘNÍ KLIKU a zámek se opět otevře a dveře můžete zavřít.

V případě problémů či jakýchkoli dotazů kontaktujte vašeho domovního důvěrníka či přímo výbor SVJ Čumpelíkova. (svj.cumpelikova@gmail.com)