Výměna stoupaček a plynového rozvodu – změna termínu v Čumpelíkově ul.!

Vážení sousedé,

v termínu od 10. 10. 2022 proběhne výměna stoupaček a plynového rozvodu v bytech č. 2, 6 a 9 na adrese Střelničná 1008/17 = podle původního plánu

v termínu od 17. 10. 2022 proběhne výměna stoupaček a plynového rozvodu v bytech č. 1, 4, 7 a 10 na adrese Čumpelíkova 1010/5 = posun o 2 týdny, kvůli nemoci dodavatele v původním plánovaném týdnu

Připomínáme, že majitelé bytů musí byty zpřístupnit (nemusí u toho být osobně, mohou nechat např. klíče sousedům, známým, atd…).

WC a umývárna vám bude po dobu vypnuté vody zpřístupněno ve sklepech 1009-1010.

Kontakt na firmu provádějící firmu – 775 552 530

Provádějící firma Vás bude kontaktovat pro přesnější domluvu. 

Předpokládaný harmonogram prací:
– pondělí – přípravné demoliční práce v suterénu a v bytových jednotkách, demontáže zakrytí instalačních šachet, prorážení prostupů, demontáž plynovodního potrubí
– úterý – dokončení demoličních prací, započetí demontážních prací kanalizačního potrubí v bytech. Doprava materiálu.
– středa – dokončení demolice odpadního potrubí, započetí prací na výstavbě nového st. potrubí kanalizace.
– čtvrtek – dokončení instalace nového odpadního potrubí, včetně napojení na odbočné větve pro kuchyň a koupelnu.
– pátek – zhotovení plynovodního potrubí, provedení utěsnění prostupů, zprovoznění odpadního a plynovodního potrubí, úklid pracoviště.

V následujícím týdnu budou prováděny zazdívky, dokončovací práce dle dohody a časových dispozic jednotlivých uživatelů bytových jednotek.

Děkujeme všem za ochotu a součinnost. 

SVJ Čumpelíkova

13.9.2022 / 6.10.2022 upravil Jan Klocperk