10 POSCHOĎOVÝ DŮM MÍSTO POLIKLINIKY – PROTESTUJTE!!!

Dnes jsme se dozvěděli, že připravovaná ÚZEMNÍ STUDIE by měla povolovat přímo naproti našemu domu 10 podlažní věžák!!! A místo lesíku parkoviště!!!!!

Co s tím?

V tuto chvíli vstupuje do závěrečné fáze tvorba dvou takových – územní studie sídliště Ďáblice a Metropolitního plánu HMP. Máme tak poslední šanci sdělit politikům své připomínky. Jakmile budou tyto dokumenty finalizovány, už nebude cesty zpět.

Musíme se účastnit následujících dvou setkání:

Procházka s architekty Vize sídliště Ďáblice – čtvrtek 19. května 2022 od 17:00

Sraz: náměstíčko před Penny Marketem v 17:00.

Účastníci procházky:

Petr Klápště, architekt, autor Vize sídliště Ďáblice

Hana Řepková, historička architektury, specialistka na sídliště

Tomáš Hřebík – radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj a kancelář architekta

Martin Jedlička – radní MČ Praha 8 pro dopravu

Beseda v Kulturním domě Ládví – úterý 24. května 2022 od 18:00

Program besedy:

1) Lukáš Vacek, moderátor
Zahájení besedy, představení účastníků

2) Jana Rozmarová, spolek Krásné Kobylisy
Představení aktivit spolku Krásné Kobylisy

3) Petr Hlaváček, Magistrát hlavního města Prahy, IPR Praha
Tvorba regulačních zásad sídliště Ďáblice – územní studie a Metropolitní plán

4) Tomáš Hřebík a Jiří Vítek, Městská část Praha 8
Boj proti zahušťování sídliště výškovými budovami, kauza CPI

5) Petr Klápště, autor Vize sídliště Ďáblice
Představení Vize sídliště Ďáblice schválené MČ Praha 8

6) Jiří Vítek a Tomáš Hřebík, Městská část Praha 8
Kauza experimentální modulární stavby v ulici Davídkova

7) Petr Hlaváček, Magistrát hlavního města Prahy
Jak mohou občané participovat na dokončení regulačních zásad?

8) Diskuze, otázky z publika

  • Na konci každého bloku dostane publikum prostor položit několik otázek. Prostor pro širší diskuzi bude vyhrazen na konci besedy.
  • Otázky je možné podávat už nyní, moderátor se na ně zeptá účastníků. Dále bude možné posílat otázky v průběhu besedy a ptát se hostů osobně s mikrofonem z publika.
  • Další podrobnosti najdete na webu Krásné Kobylisy

Formulář pro pokládání otázek: https://forms.gle/MUxq6PX2eoq4q9em6