Reakce výboru na zprávu o nahlédnutí do účetnictví

Příloha k zápisu jednání 14. shromáždění SV Čumpelíkova

Čtyři kritici SV (S. Brožová, P. Štis, D. Milotová, P. Púpala,) nahlédli v létě 2022 do účetních dokladů SV a sepsali na základě toho zprávu, zaslanou výboru jen těsně před prosincovým Shromážděním. Výbor navzdory krátké lhůtě vypracoval odpovědi na všechny body, bohužel však při jejich prezentaci došlo k zásadnímu narušení průběhu schůze a tím kritici prakticky znemožnili odprezentování odpovědi na jejich vlastní zprávu. Na návrh p. Macouna bylo rozhodnuto o tom, že odpověď výbor předloží členům SVJ alespoň formou přílohy k zápisu do konce ledna 2023, což tímto činíme:

Shrnutí:

Ukázalo se, že údajné chyby účetnictví jsou buď drobné nebo formální nedostatky, případně nepochopení nebo mylné závěry ze strany autorů původní zprávy, s tím, že řada tvrzení ani není řádně doložena, případně je spekulativní a silně tendenční se záměrem poškodit vedení SVJ. Část zprávy jsou pak pouhé otázky, na něž by autoři mohli dostat odpověď jednoduše, pokud by se bývali zeptali na zasedání výboru (na které se svou zprávou ovšem nikdy nepřišli) nebo si alespoň přečetli usnesení ze Shromáždění SVJ z minulých let.

Nicméně, výbor na základě této kritiky přijal některá opatření pro budoucnost – zavede ještě vyšší transparentnost (ještě více než doposud se budou věci zveřejňovat na webu cumpelikova.cz, včetně poptávek po provedení i drobných prací) a u naší účetní firmy bude sjednáno, aby vedení účetnictví byla věnována větší pozornost a pro jistotu byly dodržovány vyšší než jen základní byrokratické a technické náležitosti. Je ovšem potřeba si uvědomit, že výbor pracuje prakticky na dobrovolnické bázi, nejlépe jak umí. Není možné na SVJ aplikovat nároky na formalistické a byrokratické dokladování na úrovni profesionální firmy.

Nám jde primárně o PODSTATU a hlídání výdajů a cash-flow. A máme velmi dobře zavedené kontrolní mechanizmy, kdy každou platbu zadává účetní a její provedení podléhá dalším dvěma nezávislým autorizacím, s tím, že o všem informován vždy celý výbor (5 lidí).

Pokud dáte na jednu misku vah nalezené drobné formální nedostatky proti statisícům Kč, které jsme svou prací objektivně uspořili, tak se práce výboru spoluvlastníkům SVJ mimořádně vyplácí (o dost víc, než kritiky tolik prosazovaná velmi drahá profesionální správcovská firma)!

Vážíme si toho, že drtivá většina slušných a rozumných členů SVJ nám (naposledy ve volbách 2021) dala mandát pro další práci. Je to nezpochybnitelné vyjádření spokojenosti s 10 lety práce, kterou jsme pro SVJ vykonali. Zároveň připomínáme, že stále hledáme další lidi ochotné našemu SVJ jakkoli pomoci – a bohužel musíme konstatovat, že v tomto směru se žádný z kritiků zatím aktivně neprojevil.

České přísloví říká, že kdo nic nedělá, nic nepokazí, což tady platí dvojnásob. Ono je velmi jednoduché pořád jen kritizovat a vykřikovat na schůzích, daleko těžší – a záslužnější – je něco pro SVJ opravdu udělat.

Detailní rozbor:

1) Kritici vyčítali, že SVJ nevystavuje členům potvrzení o jejich podílu na příjmech z pronájmů. Opověď: je to hrubá manipulace hraničící se lží. Podávání daňového přiznání není povinností SVJ ale některých vlastníků (kteří si podávají samostatně své DP), na kterou SVJ pravidelně upozorňuje. Potvrzení na požádání vystavuje správní firma FIRST sro., což kritici velmi dobře vědí, neboť jeden z nich si toto potvrzení dokonce nechal vystavit!!!

2) Kritici si stěžovali, že v účetnictví nejsou založena všechna podepsaná daňová přiznání. Odpověď: Hlavní je, že daňová přiznání byla vždy a včas na finančním úřadě, SVJ nebylo nikdy a nijak ze strany finančního úřadu napomínáno či jakkoliv sankcionováno. Duplicitní uložení daňových přiznání také v účetnictví budeme na základě této připomínky urgovat u naší účetní firmy.

3) Kritici si stěžují, že ve sbírce listin u Rejstříkového soudu nejsou zveřejněny závěrky za roky 2012, 2013 a lživě tvrdí, že SVJ za toto hrozí pokuta. Odpověď: Faktem je, že máme jednu z nejkompletnějších sbírek listin v porovnání se ostatními SVJ v republice! V roce 2012 naše SVJ ještě samostatně ani nefungovalo (byli jsme pod BD) – nebylo co podávat. Kromě toho – chybějící výkazy ve sbírce listin podle dřívější praxe nebyly nijak sankcionovány – a už vůbec ne po 10 letech – kdy je toto již dávno promlčeno, což zjevně kritikům nedošlo. Nicméně můžeme požádat naši správní firmu, aby i 10 let staré závěrky připravila ke zveřejnění (otázkou je, zda to budou účelně vynaložené náklady).

4) Kritici nám vyčítají, že prý smlouvy vážící se na účetnictví nejsou všechny podepsány, případně chybí originály. Odpověď: Další manipulativní tvrzení obsahující neurčité výrazy „ne všechny, často“ bez jediné konkrétní informace … kritici se snaží navodit atmosféru „všechno špatně“ bez jediného konkrétního odkazu. Hlavní problém tohoto falešného obvinění ovšem spočívá ve faktu, že v ÚČETNICTVÍ žádné smlouvy PRINCIPIÁLNĚ UKLÁDÁNY NEJSOU … Do účetnictví totiž patří účetní doklady, nikoli smlouvy. Proto vůbec netušíme, jak na tento nesmysl přišli či jak si jej vymysleli – protože smlouvy nemohli „nahlížení do účetnictví“ vůbec vidět. Ty máme archivovány jinde a to dokonce dvakrát – jednou elektronicky (scany) a originály jsou v archivu. Pokud náhodou má účetní některé smlouvy k dispozici, tak jen částečně – vždy v kopii a hlavně „jen pro informaci“ aby mohla hlídat platby, nebo naopak inkasovat správnou částku … ale zcela jistě ne podepsané originály. Ty prostě v účetnictví nejsou a ani tam být nemají!!! Pokud je tam kritici nenašli, pak je to jenom správně!!!

5) Kritici vyčítají, že SVJ a Sousedský spolek mají propojené platby. Odpověď: To je záměr, nikoli chyba => samotná existence Sousedského spolku (viz jeho stanovy) předpokládá, že vypomůže s některými náklady a provozem okolo domu. Od toho byl Spolek zřízen. Myslíme (bohužel ve zprávě kritiků chybí čísla konkrétních dokladů, nebo alespoň datumy), že nejde o duplicitní platby, ale o rozdělení, kdy část nákladů na sebe bral Spolek. Nicméně pokud paní účetní opravdu udělala nějaké drobné formální chyby (duplicitní zaúčtování jedné platby, zaúčtování faktury SVJ na Spolek), pak jí toto jménem kritiků důrazně vyčteme a požádáme o větší pečlivost propříště.

6-10) Kritici v bodech 6 až 10 trochu chaoticky snášejí nejasná obvinění (používají výrazy jako „často“, “velké množství“) ve věci drobných plateb, vadí jim, že doklady jsou v kopiích a ne originálech, jsou nahrazeny jinými doklady či cituji „bylo provedeno velké množství nákupů např. dílenského nářadí, stromků, květin, zahradnických potřeb. Doklady jsou nepřehledné, často pouze kopie. Na účtenkách jsou např. míchány věci do účetnictví SVJ a Spolku s nákupem sandálů, oblečení a potravin.“…
Odpověď: Zde bychom tedy konstatovali následující. Nikdo z výboru není účetní, nejsme schopni posoudit do jaké míry mají kritici pravdu např. v tom, že doklad musí být papírový originál a nestačí scan, email či kopie, v tomto zcela spoléháme na First s.r.o., který účetnictví vedl na základě námi dodaných dokladů po deset let bez problémů. Koneckonců Alza.cz či Lidl už v eshopu ani papírové doklady netisknou a posílají vše emailem. Ale jak říkáme, nevíme.
Nicméně k těmto obviněním – která se snaží navodit dojem, jako by výbor snad SV defraudoval a obohacoval se na účet ostatních – a tím nás velmi uráží –  dáme obecnější a trochu delší odpověď:

Výbor pracuje prakticky na dobrovolnické bázi, nejlépe jak umí. Není možné na něj aplikovat nároky na formalistické a byrokratické dokladování na úrovni profesionální firmy. Nám jde primárně o PODSTATU a hlídání výdajů a cash-flow. A máme velmi dobře zavedené kontrolní mechanizmy, kdy každou platbu zadává účetní a její provedení podléhá dalším dvěma nezávislým autorizacím, s tím, že celý výbor (5 lidí) je o všem informován. Je možné, že po byrokratické stránce nám to trochu pokulhává. Je možné, že ne všechny účtenky máme vzorně očíslovány. Je pravda, že několik málo účtenek za !drobná! vydání se v originále ztratila a byla nahrazena kopiemi či čestným prohlášením, neboť nakoupené výrobky byly SVJ dodány, ale účtenka už se mezitím někam založila. Nicméně, pokud nás obviňujete ze systémových nepravostí, pak vlastně bez důkazů tvrdíte, že všech pět jsme se spolčili, abychom se obohatili o pár korun.
Přitom opak je pravdou: šetříme náklady všude kde můžeme např. na našich odměnách: odměny výboru SV za rok 2019 činily 87 tisíc Kč, tedy hluboko pod schváleným limitem 150 tis.), to samé v letech 2020, 2021, a 2022. Celková úspora za 10 let je přes 500 000 Kč. Děláme drobné práce navíc okolo domu, které si neúčtujeme, děláme rozsáhlé práce okolo domu za ceny prakticky jen nákladů, neproplácíme si např. ani telefony (přístroj/provolané minuty), neproplácíme si kancelářské vybavení, tonery /a už vůbec ne počítače nebo SW na kterém pro SVJ děláme/, neproplácí se nám ani práce na instalaci a údržbě webu a ve výčtu bychom mohli pokračovat.

Pokud dáte na jednu misku vah vámi nalezené formální nedostatky v drobných platbách proti statisícům Kč, které jsme svou prací objektivně uspořili, tak se naše práce spoluvlastníkům SVJ mimořádně vyplácí (o dost víc, než kritiky prosazovaná velmi drahá profesionální správcovská firma)!

Proto návrh kritiků, abychom navíc ještě i my zaplatili zpátky SVJčku za to, že podle vás některé platby nebyly formálně (nikoli věcně) správně zaúčtovány a proto „je nutné vrátit na účet SVJ“ považujeme za špatný vtip.

Co se týká návrhu kritiků: „Je nutno vést evidenci drobného majetku.“ Tak tomuto návrhu se nebráníme. Sice je to podle nás zbytečné, v drobném majetku máme jen pár drobností, ale klidně se to evidovat může. Jen již na to nemáme kapacity a najímat si na to někoho nám přijde nehospodárné.

A k jediným dvěma konkrétním zpochybněným platbám, které konkretizujete v článku 10 vám dáme i konkrétní vysvětlení:

  • 25.2.2017 proplaceny p. Pavlíčkovi účtenky (4 155 Kč)-kabely na počítač. => jedná se o náklad pro počítač, který ovládá čtečky čipů po celém domě.
  • 27.4.2020 p. Kratochvílovi proplacena účtenka (2000 Kč) na hroty proti holubům, kde jsou hroty? => Zatím nebyly nainstalovány z důvodů oprav okapů a oplechování střechy, ale nebojte, nikam se neztratily, jsou uskladněny a čekají, až je bude možné nainstalovat.

11) Kritici se naváželi také do toho, že zájemci o střešní vestavbu prokázali svůj vážný zájem tím, že deponovali vratný depozit 50 tisíc Kč (tedy že jen tak neplácají do prázdna, ale jejich zájem je reálný a podložený), který jim byl po neschválení členskou schůzí zase vrácen. Toto bylo řešeno veřejně na Shromáždění 2021, kritici to moc dobře vědí, smysl jejich otázky tudíž vnímáme opět jen jako schválně obtěžující. Nikdo se ani neobohatil, ani nezchudl, není důvod, proč zpětně komplikovat administrativou a byrokracií. Nicméně, pokud kritici chtějí k tomuto případu vypracovávat zpětně nějaké dokumenty, klidně mohou. Výbor za to ale peníze za právníky utrácet nechce.

12) Kritikům vadí i nákup občerstvení /za 4 roky se 9x koupila pizza/. Odpověď: jednalo se o zasedání shromáždění SVJ a pak také na několika jednáních o budoucnosti Kobylis – zabránění výstavbě věžáků před naším domem (účastnili se i architekti, zastupitelé, dobrovolníci). Nákup pizzy v průměru 1x za půl roku je drobnost v porovnání s tím, že se dokázalo zabránit výstavbě, která by znehodnotila naše nemovitosti o desítky milionů!!! Nicméně pokud to kritikům vadí, tak na shromáždění pizzu kupovat nemusíme.

13) Kritikům vadil i nákup covidových testů za 894 Kč. Odpověď: Nákup souvisel se zajištěním fungování SVJ i v době covidových restrikcí. Bylo zakoupeno pro řemeslníky při výměně stoupaček v Březiněveské (byty 2,4,6) z důvodu obvinění řemeslníků, že nejsou otestováni. Testy byly zakoupeny den kdy bylo nutné v pracích pokračovat aby práce mohly pokračovat bez odkladu. (testování bylo na žádost členů SVJ – konkrétně jedné z kritiček – paní Brožové a pana Veselého). Toto opět museli kritici moc dobře vědět!!!

14) Kritikům vadí i to, že ve smlouvě na úklid domů SVJ není explicitně uvedeno, že si může paní Codlová, provádějící úklid, uplatňovat náklady za úklidové prostředky. Šli až tak daleko, že porovnávají jména uklízeček paní Codlová a paní Kratochvílová a zjišťují, které z nich Savo nakupuje.

Odpověď: Opět připomeneme, že výbor zajímá PODSTATA problému, nikoli podružné detaily. Nicméně, můžeme připravit novou smlouvu o úklidu, kde lze v tomto smyslu jistě zpřesnit, platby jsou prováděny na účty, na které jsou žádány a reklamaci ze strany dodavatele zatím nedošlo, za SVJ je vše v pořádku, práce je dodána a zaplacena. Úklid probíhá kvalitně a v dohodnutých intervalech.

15) Kritikům vadí i to, že výbor plní usnesení shromáždění. Napadli to, že byly proplaceny refundace odvzdušňovacích ventilů topení z roku 2018. Odpověď: Kritici by si mohli pamatovat, že všem zájemcům se v roce 2018 na náklady SVJ nainstalovaly odvzdušňovací ventily na topení. Těm, kteří si toto udělali již dříve na své náklady toto bylo částečně (1000 Kč) refundováno – což bylo mimochodem méně, než kolik se vynaložilo na ostatní byty. Tedy opět úspora!

16) Kritikům vadí i to, že např. v roce  2019  p. Pavlíček a Johánek vybetonovali a usadili novou mříž u ordinace dětské lékařky, případně že p. Kratochvíl osadil nad všechny vchody nové LED osvětlení, atd …Odpověď: Všechny tyto akce byly VŽDY DETAILNĚ ODPREZENTOVÁNY na schůzi v sekci Práce výboru … Jde o extenzivní práce dalece nad rámec povinností členů výboru, které by jinak musely být nasmlouvány externí firmou za více peněz a s nižší flexibilitou – tedy opět úspora! A jen pro úplnost dodáváme, že veškerou práci máme detailně zdokumentovanou, navíc každý se může přesvědčit, že byla opravdu provedena /světla svítí, beton je vidět, nová kolárna je používána atd../.

17) Kritikům vadí i to, že SV platí za vytištění a roznos vyúčtování, tj. lístečků o spotřebě. Odpověď: Na shromáždění 2016 se řešilo, že proces mezi odečtem a vyúčtováním trvá příliš dlouho. Z pléna přišel požadavek na informování členů SVJ o odečtených hodnotách písemnou formou do schránek v krátké době po odečtu (za přiměřenou mimořádnou odměnu). A mimochodem – v některých letech – např. 2022, ale i 2019 a 2020 tato odměna nebyla vyplacena, takže děkujeme za připomenutí, sjednáme nápravu. Tato aktivita je nyní aktuální i pro rok 2023 – výbor veřejně shání, kdo to letos udělá. Přihlásit o práci se může kdokoliv.

18) Kritici lživě tvrdí, že prý nejsou doklady o výběrových řízeních. Odpověď: Není to pravda, netušíme, jak si toto mohli dovolit tvrdit Z KONTROLY ÚČETNICTVÍ…. Proboha, to neví, že proces výběrového řízení nemá nic společného s účetnictvím, takže to tam ani najít nemohou? Do účetnictví, které nahlíželi, vstupuje pak jen logicky vítězná firma, která podala nejlepší nabídku. 

Kromě toho, všechny velké zakázky se probírají na shromáždění a výbor k jednotlivým akcím má velmi detailní elektronickou evidenci. Vámi zmiňovaný pan Šulc přebral již vysoutěženou zakázku, a s jeho prací byla a je spokojenost. Teoreticky by bylo možné vypisovat vždy nové výběrové řízení na každou podzakázku, ovšem za cenu toho, že vzhledem k situaci na trhu nevysoutěžíme nikoho, nebo jen neznámou firmu. Přínosy v tomto případě převažují nad riziky. Nehledě na to, že na každém Shromáždění toto bylo řešeno, nikdo nikdy jeho práci či cenu nezpochybnil. Nikdo nikdy neřekl, že to umí levněji a lépe.

Na shromážděních pravidelně výbor informuje o tom co je v plánu udělat, opakovaně vyzýval všechny členy, aby dodali tipy a návrhy na firmy, které dělají kvalitní práci za dobré peníze. Kritici NIKDY S ŽÁDNÝM NÁVRHEM NEPŘIŠLI!

Stejně tak další kritiky napadené výběrové řízení na pronájem prostor Březiněveská už bylo několikrát diskutováno, a to včetně Shromáždění. Neopakujte prosím lži, všichni vědí, že nabídka byla 3 týdny (10. 3. 2021 – 31. 3. 2021) na nástěnkách a webu – kde ostatně je k achivován DOTEĎ!!! A nikdo neměl zájem!!!

Další věc, kterou kritici napadli – faktura 2021/11 byla za likvidaci a odvoz suti ze suterénu před výměnou stoupaček. Částka je několikanásobně nižší než by účtovala firma vč. kontejneru za suť! Opět úspora!!!

19) Kritici napadají i náklady na právní služby v roce 2018 – 2021 v celkové výši cca 30 tis. Kč. Odpověď: Jedná se o nákup právních služeb v souvislosti se střechou v rámci rozpočtu na tyto služby schváleného Shromážděním (celkový schválený rozpočet 150 tisíc, reálně fakturováno 30 tis. – tedy fakticky úspora 120 tis Kč.).

20) Kritici napadají nájem nebytových prostor – prý nejsou transparentní smlouvy, není jasné, co se stalo s demontovaným materiálem SVJ, jak je placeno teplo, energie, atd.

Odpověď:  Ke všem pronájmům jsou správní firmou vystaveny výpočtové listy jako k bytům v souladu se smlouvou. Smlouvy jsou zcela standardní – dokonce je kritici dostali k nahlédnutí – neumíme si představit větší transparentnost. Kritici byli zcela nad rámec jakýchkoli zvyklostí dokonce v roce 2021 vpuštěni do všech pronajatých prostorů – kde nenašli vůbec nic, co by mohli kritizovat (o prohlídce máme zápis). Netušíme, co kritici myslí „demontovaným materiálem“ – místnosti byly pronajaty prázdné. Teplo, energie atd. jsou placeny zcela standardně dle spotřeby a podle výpočtového listu, jako u každé jiné bytové či nebytové jednotky.

21) Na závěr kritici poukazují na údajné duplicitní platby.

Odpověď: Vámi uváděná platba 20. 1. 2017 Pavlíček 1 298 Kč za dílenský materiál se dne 24. 1. 2017 vrátila na účet SVJ jako nedoručitelná, proto ji účetní 26. 1. 2017 zadala znovu – kdy už prošla. Kritiky uváděný druhý případ – v případě opakovaných prací se nejedná o duplicitní platbu, ale platbu opakovanou (práce provedeny v roce 2017 a pak 2018) a protože se jednalo o obdobnou práci, je obdobná i částka.

22) Kritici šíří pomluvu, že prý na účtu Sousedského spolku chybí částka cca 800 tis. Netušíme, kde k tomu došli /jakýkoli výpočet či zdůvodnění chybí/, jen odhadujeme, že to mohlo být možná tím, že jsme 15. 11. 2022 převedli 1 200 000 Kč na termínovaný účet ve FIO bance, kvůli lepšímu zhodnocení úspor (úrokové výnosy 48 000 Kč ročně).

23) Kritici mají dotaz, kdo odsouhlasil příspěvky pro Krásné Kobylisy. Spolek se stal „podporovatelem Spolku Krásné Kobylisy“ (viz zápis Spolku ze schůze dne 27.11.2019). Smyslem této spolupráce je přispět Spolku Krásné Kobylisy mandátem k zastupování zájmů občanů sídliště Ďáblice a také přispívat pravidelnými ročními příspěvky na chod Spolku Krásné Kobylisy, aby mohl zájmy občanů účinně chránit, zejména proti zahušťování bytové výstavby výškovými budovami (nás se týkají zejména plány výstavby v Čumpelíkově ul.). Proto každoročně platíme Spolku Krásné Kobylisy příspěvek ve výši zhruba dvojnásobku minimální částky, z vlastních příjmů Spolku za pronájmy.
Spolek také financoval menšími částkami statistická šetření pro Demografickou studii o sídlišti Ďáblice Spolku Krásné Kobylisy, za což děkujeme předsedovi Pavlíčkovi, který zajistil díky svému zaměstnání data ze Statistického úřadu za zlomek ceny, který by jinak byl fakturován. Kritici to ovšem ve své správě podali tak, jako by naopak ing. Pavlíček spolek poškodil – zde by byla asi na místě slušná omluva!

24) Kritici se pozastavují nad tím, že Spolek daroval jednorázově 10 000 Kč paní Lucii Šindelářové jako solidární výraz sousedské pomoci matce s dítětem v případě náhlého tragického úmrtí jejího manžela. Písemná kritéria na takové případy nemáme, prostě jsme se ve výboru Spolku shodli, že to je v dané situaci správné.

Na závěr jen dodáváme, že všechny kritiky zmiňované a nalezené nejasnosti, dotazy a připomínky mohly být jednoduše a v klidu vysvětleny, pokud by tito o vysvětlení měli skutečný zájem a slušně přišli na kterékoli zasedání výboru SV.

Je škoda, že si raději vybrali konfrontační styl a místo věcné diskuze zbytečně sepisují sáhodlouhé zprávy, které navíc cíleně předávají na poslední chvíli tak, aby výbor měl co nejvíc problémů na ně vůbec reagovat.

Nicméně výbor je i přesto stále připraven ke všem členům přistupovat korektně a pozitivně a stále všem – včetně kritiků – nabízí vstřícné jednání ku prospěchu celého SVJ – budou-li o to mít zájem.

V Praze dne 31.1. 2023

výbor SVJ