Uvolněné suterénní prostory – pronájem

Dnes byly na nástěnkách zveřejněno následující:

SVJ se nedávno uvolnily suterénní prostory, které můžeme nabídnout k pronájmu. Jsou to tyto místnosti:

a) místnost ve sklepech 1013.  Charakteristiky: jedna místnost, podlahová plocha cca 31 m2, suterén, 2 okna (kouřové sklo, mříže, v úrovni terénu), topení, bez přímého přístupu z venku – vstup přes společné schodiště a sklepní chodbu. V místnosti je HUP, nutno zachovat přístup pro SVJ.

Nutná kompletní rekonstrukce v režii a v nákladech nového nájemce (elektrické rozvody – zásuvkový okruh a osvětlení, oprava nefunkčního topení, položení nové podlahy, vyspravení omítek, štuk a výmalba, stropní SDK podhledy, alternativně voda a odpad – předběžný odhad cca 200.000 Kč bez DPH).

Začátek pronájmu možný okamžitě, rekonstrukci nutno dokončit do léta /3 měsíce/.

Případní zájemci /preferujeme z řad spoluvlastníků SVJ/ se mohou s nabídkou ozvat na email výboru SVJ vybor@cumpelikova.cz nebo přes schránku SVJ před vchodem Čumpelíkova 3 do konce března 2021.

b) bývalou kočárkárnu – vchod z ulice, prostor se sníženým stropem cca 18 m2, 1 okno (kouřové sklo, mříže, pod úrovní terénu), topení, přístup k WC přes chodbu.

Nutná kompletní rekonstrukce v režii a v nákladech nového nájemce (nové venkovní vstupní dveře, dveře do chodby, elektrické rozvody – zásuvkový okruh a osvětlení, položení nové podlahy, vyspravení omítek, štuk a výmalba – předběžný odhad cca 300.000 Kč). Nájemce musí také zajistit novou kolaudaci prostoru, který bohužel nevyhovuje zpřísněným hygienickým normám.

Fotodokumentace místností

Sklepy - místnosti