Návrh nových stanov

Z důvodu platnosti NOZ musí všechna SVJčka do konce roku aktualizovat své stanovy.

Návrh nových stanov je k dispozici ZDE

Pokud máte připomínky nebo doplňující návrhy k návrhu stanov, pošlete je na mail SVJ (svj.cumpelikova@gmail.com), případně předejte některému ze členů výboru, nejpozději do 30. 11. 2016, aby je bylo možné zapracovat do termínu shromáždění.