Novinky.cz: Nové rozúčtování tepla: Připlatí si i lidé, kteří extrémně šetří

Na statisíce českých domácností v bytových domech dopadnou letos nové předpisy pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu. K novému zákonu o službách spojených s užíváním bytu připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i novelu vyhlášky, podle níž budou platit vyšší účty za teplo lidé, kteří jím plýtvají. Současně si však připlatí i ti, kteří se v zimě nechávají vytápět přes zdi od sousedů nebo přehnaně šetří. Novela vyhlášky totiž změní některé parametry, podle kterých se celkový účet za vytápění v domě rozděluje mezi jednotlivé byty.

„Jejím cílem je co možná nejspravedlivější rozúčtování nákladů a srovnatelné podmínky tepelné pohody ve všech bytech,“ sdělil Právu mluvčí MMR Marek Ženkl.

Cílem je co možná nejspravedlivější rozúčtování nákladů.
Marek Ženkl, mluvčí MMR
Od Nového roku vstoupil v platnost nový zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

„V tomto zákonu jsou poprvé popsány zásady a pravidla pro vyúčtování všech služeb a dodávek, které poskytuje vlastník domu uživatelům jednotlivých bytů. Dosud to bylo řešeno jen obecně v občanském zákoníku,“ řekl Právu výkonný sekretář Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu Jaromír Pohanka.

Zákon bude platit stejně pro všechny druhy vlastnictví domů, tedy jak pro domy v soukromém vlastnictví, tak pro domy státní a obecní, ale stejně i pro domy bytových družstev nebo domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Jako doplněk k tomuto zákonu MMR připravilo zmíněnou novelu vyhlášky 372/2001 Sb., s pravidly pro rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění a na dodávky teplé vody. Novinkou vyplývající ze zákona bude, že vlastník domu se může dohodnout s uživateli bytů na odchylných pravidlech pro rozúčtování a vyhláška bude závazná jen tehdy, nedojde-li k jiné dohodě. Tuto možnost dosud právní normy nepřipouštěly.

Změní se důležité parametry
Vyhláška 372/2001Sb., platila beze změn a úprav už třináct let a praxe podle Pohanky již dlouho volala po úpravách některých ustanovení. Mimo doplnění některých detailů, které ve vyhlášce chyběly, budou upraveny parametry ve dvou ustanoveních.

Především se rozšiřuje možnost dělení nákladů na základní a spotřební od poměru 50:50 až k poměru 30:70. To znamená, že za určitých okolností bude možno účtovat 30 procent nákladů podle plochy bytu a 70 procent podle údajů přístrojů pro měření nebo registraci spotřeby tepla u konečného spotřebitele.

Poměr dělení nákladů je podle Pohanky vždy nutné stanovit odborným posouzením s přihlédnutím k systému rozvodu vytápění a ke způsobu měření či registrace spotřeby. U klasických otopných soustav se stoupačkami a s registrací spotřeby pomocí indikátorů vytápění na otopných tělesech zůstane podle Pohanky i nadále doporučení odborníků na dělení v poměru 50:50.

Druhou úpravou vyhlášky je změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění přepočtených na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy jednotlivých jednotek (bytových i nebytových).

Dosud platné limity 40 procent nahoru i dolů jako největší možná odchylka od průměrných nákladů celého domu, které platí dodnes (a budou použity i pro rozúčtování roku 2013), se mění tak, že nejnižší účtované náklady budou muset být nejméně ve výši 80 procent průměru domu na 1 m2 a nejvyšší mohou dosáhnout dvojnásobku průměru.

Vytápění sousedy se už tolik nevyplatí
„Takto upravené limity, tedy –20 % a +100 %, omezí možnosti, aby se uživatelé některých, zejména ‚středových‘ bytů nechali vytápět od svých sousedů a platili výrazně méně, než pro dosažení určité teploty ve svých bytech skutečně spotřebovali,“ upozornil Pohanka.

Na druhé straně podle něj postihne citelněji ty, kteří nadměrně větrají (obvykle chovatelé zvířat nebo silní kuřáci), a tím spotřebovávají více tepla.

Pokud nyní stálo roční vytápění metru čtverečního v domě v průměru 100 korun, obyvatelé bytu mohli dosud zaplatit až o 40 procent více nebo méně, podle toho, jak topili. Tedy od 60 korun do 140 Kč. Rozmezí podle nových pravidel bude 80 až 200 Kč.

„Je to určitě spravedlivější než dosud,“ konstatuje Pohanka. Nově stanovený minimální limit 20 procent pod průměrný náklad na jeden metr čtvereční vychází podle něj ze skutečnosti, že při rozdílu teplot v bytech 3 °C je rozdíl ve spotřebě tepla asi 20 procent.
http://www.novinky.cz/finance/323667-nove-rozuctovani-tepla-priplati-si-i-lide-kteri-extremne-setri.html