Novinky.cz – článek o vodoměrech

„Naše zkušenosti ukazují, že přibližně každý dvoustý bytový vodoměr může být v současnosti vystaven podvodnému útoku, který má za cíl ovlivnit pomocí magnetů jeho činnost,“ sdělil Právu technický konzultant společnosti ista Vladimír Bureš. „Celkově se tak může jednat až o dvacet tisíc měřičů po celé České republice,“ dodal Bureš.

Nejčastějším způsobem ovlivnění jsou podle něj právě pokusy zpomalit otáčení měřičů za pomoci silných magnetů, které působí na magnetickou spojku uvnitř vodoměru.

Složí se pak všichni

Měřič pak může ukázat nižší číslo, než byl skutečný odběr, a nepoctivcova spotřeba vody je tak v bytovém domě následně rozpočítána mezi všechny byty. Při nesrovnalostech v údajích totiž rozhoduje centrální vodoměr, rozdíl mezi jeho údajem a součtem všech bytových vodoměrů se rozpočítává mezi všechny byty podle klíče stanoveného legislativními předpisy.

Nejsnáze se podle expertů podvodníkům manipuluje s levnými plastovými vodoměry asijské výroby. Ty kvůli nízké ceně přitom v minulosti nakoupily některé radnice, bytová družstva i společenství vlastníků.

Za celý rok jeho početná domácnost vykázala spotřebu pouhého jednoho kubíku vody

Některé dražší výrobky však už využívají nové technologie ochrany, včetně speciálních ochranných magnetů uvnitř vodoměru. Neoprávněné manipulace s vodoměry evidují podle zjištění Práva i pražská bytová družstva. Jejich zástupci se však shodují, že jich v poslední době ubývá.

Statistiku si družstvo nevede

„Příležitosti k manipulaci se výrazně snížily spolu se zdokonalením vodoměrů a také díky elektronickému měření spotřeby spolu se vzdáleným přenosem dat a jejich průběžným vyhodnocováním,“ uvedl předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha Martin Kroh s tím, že přesnou statistiku podvodů s vodoměry si družstvo nevede.

Většinu nepřesností či pochybností o údajích má dnes podle Kroha na svědomí spíše technická závada nebo neodborná manipulace se zařízením, např. při rekonstrukcích bytových jader.

Pokusy ovlivnit činnost vodoměru a měření spotřeby mohou být v případě vyšší škody považovány za trestný čin, a vždy hrozí i sankce od dodavatele vody.

Podvody se prokazují obtížně

Zástupci majitelů domů se ale shodují na tom, že se tyto podvody obtížně prokazují, protože nepoctivec se z nástěnky v domě dozví termín odečtu, a nelegální zařízení včas schová.

„V našem bytovém domě bydlí technicky zdatný taxikář, který si na svůj domácí vodoměr zřejmě vytvořil zpomalovač. Za celý rok totiž jeho početná domácnost vykázala spotřebu pouhého jednoho kubíku vody,” svěřil se zástupce jednoho velkého bytového družstva v Praze.

Družstvu se ale taxikáři nepodařilo prokázat, že by vodoměr ovlivňoval. „Nechali jsme proto pro všechny byty v domě vyrobit ochranné a zaplombované obaly kolem všech vodoměrů. Nebylo to úplně levné řešení, ale díky němu pak už měli všichni nájemníci spotřebu v mezích normy,“ dodal.

Voda v Česku zdražila za poslední čtvrtstoletí stonásobně a vysoké účty za tuto základní surovinu jsou v rozpočtech domácností stále více znát.

 

Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/330655-cesi-balamuti-vodomery-silny-magnet-zpomali-otacky.html