Informace k výměně zámku ve vchodu 1011

Protože prý přestala fungovat původní vložka, byla vchodem 1011 objednána urgentní výměna zámku. Cena této akce –  přes 5 tis. Kč a k tomu drahé klíče (každá kopie 100 Kč) – vedly předsednictvo SVJ k tomu, že jsme předloženou fakturu u zámečnické firmy reklamovali. Firma ovšem místo snížení ceny přijela a zámek si odvezla.

Tudíž jsme byli schopni udělat správné řešení, které mělo být uděláno již na začátku – nechali jsme podle původních klíčů přestavět novou FABku (cena 300 Kč FAB + 200 Kč zámečnické práce) a tento jsme namontovali. Proto by měly fungovat původní klíče!!! Pokud máte nějakou x-tou kopii a klíč vám nebude fungovat, necháváme u paní Yamamotové několik kusů zcela jistě funkčních klíčů, ze kterých se dají dělat funkční kopie /cena by měla být 30 Kč za kopii – např. zámečnictví vestibul metra Ládví/.

Věříme, že takto je vás problém vyřešen ke spokojenosti všech.

Za předsednictvo SVJ

Dr. Pavlíček, předseda SVJ Čumpelíkova

P.S. Tímto raději znovu připomínáme – jakékoli opravy či jiné náklady, které byste chtěli proplatit po SVJ musí být SVJčkem (předsedou, místopředsedou či předsednictvem) PŘEDEM odsouhlaseny.