POZVÁNKA na 3. členskou schůzi

SVJ „Čumpelíkova“ (blok A),  IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007

zve vlastníky na schůzi 

v pondělí 15. 4. 2013 v 19:00 (registrace účastníků od 18:40)

ve společenské místnosti – sklep Čumpelíkova 3
!!! nechcete-li stát, přineste si prosím vlastní židli !!!

Program:

 1. Zahájení schůze, potvrzení zapisovatele a sčítací komise, prezence
 2. Informace o práci výboru SVJ, personální obsazení předsednictva, informace o hospodaření a příjmech z pronájmů, odměny
 3. Informace o spolupráci s BD KUBUS
 4. Rámcové informace o hotových / plánovaných akcích
 • kočárkárna 1011,s polečná místnost 1009 – židličky aj.
 • UPC nabídka
 • měřiče tepla
 • webové stránky www.cumpelikova.cz
 • vlastní plynová kotelna?
 • další …
 1. Neplatiči
 2. Diskuze, závěr

za výbor SVJ: A. Pavlíček, J. Klocperk
28. 3. 2013