Informace členům BD Kubus k měření elektromagnetického pole

Dle usnesení minulé schůze BD Kubus bylo akreditovanou laboratoří pro fyzikální faktory Státního zdravotního ústavu provedeno měření BTS antény T-mobile.

!!! MĚŘENÍ S JISTOTOU PROKÁZALA, ŽE JAKÉKOLI OBAVY JSOU ZBYTEČNÉ !!!

Naměřené hodnoty jsou v řádech !!!SETIN PROCENTA!!! (desetitisícina celku) přípustných hodnot a zcela vylučují jakékoli vlivy na lidské zdraví. Větší expozici elektromagnecickým polem máte z jiných zdrojů (sousedova WiFi, TV signál, rádio, mikrovlná trouba, …), než z antény. Ve věci domů SVJ B a C … tyto směrové antény dokonce ani nevysílají vaším směrem, jejich vliv na vaše domy je tudíž limitně blízký nule!!!

Doufáme, že tímto se vyřešil „problém“ antény BTS a jejích údajných škodlivých fyzikálních účinků.

SVJ „A“ (Čumpelíkova) a BD Kubus

PS: Přílohou této informace byla na nástěnkách kopie oficiálního protokolu (s kulatým razítkem) – na webu je možné nahlédnout na protokol v sekci „Dokumenty“.