Výroční schůze SVJ kvůli COVID odložena

Současná epidemiologická situace a vládou vyhlášený mimořádný stav bohužel vylučují možnost uspořádat tradiční podzimní výroční schůzi SVJ, tudíž její konání musíme odložit. Zákonným požadavkům na poskytnutí informací členstvu ovšem chceme dostát, bude-li zájem ze strany vlastníků, ohlaste se a dorazte (v malých skupinkách dle vyhlášení vlády) na zasedání výboru, kde např. informace o hospodaření jsme schopni poskytnout.

I když za současné situace je obtížné cokoli predikovat, máme za to, že za pár měsíců (jaro 2021???) by se snad situace mohla natolik zlepšit, že bud možné schůzi uspořádat.

Situaci nám komplikuje vysoký průměrný věk našich členů – hodně z nás patří do rizikové skupiny 🙁 – takže nechceme zbytečně riskovat a schůzi uspořádáme, až bude situace opravdu zase dobrá a v řadách členstva opadne obava z účasti. Ze stejného důvodu prozatím neplánujeme ani konání schůze on-line formou.

Mrzí nás, že pro vás nemáme lepší zprávy

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
jménem výboru