VÝMĚNA ZÁMKŮ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ

V příštích týdnech (od 18. dubna) bude vyměněn zámek u všech vstupních dveří. Pak půjde dveře otevírat POUZE ČIPEM. Původní klíče nevracejte, uschovejte si je pro případnou zpětnou instalaci původních zámků v případě poruchy.