Vrácení přeplatků za služby 2016

Správni firma First má zpoždění v zadávání bankovních příkazů na vrácení přeplatků z vyúčtování služeb roku 2016. Podle dnešní informace by to měli připravit do 10.6., takže na účtech obyvatel by to mělo být kolem 15.6.