Kolárna 1010 – výměna zámku

O VÍKENDU 3. – 4. 6. 2017

BUDE VYMĚNĚN ZÁMEK KOČÁRKÁRNY vchod 1010

Viz bod 7. členského shromáždění SV Čumpelíkova:

      Do konce týdne si majitelé odnesou věci, které do kolárny a kočárkárny nepatří. Zbylé věci necháme odstranit – na náklady majitele.

      O víkendu se vymění zámky – nové klíče jen proti podpisu o dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku.

      Na příštím shromáždění budou schváleny pravidla dalšího používání kočárkárny.

      Kola v sušárně 1013, případně jinde v domě => přesunout sem.