Schůze BD Kubus

Podle všeho to vypadá, že koneně proběhne dlouho odkládaná členská schůze BD Kubus.

Osobní účast lidí není nutná – je v plánu to dořešit jen přes zástupce, kteří budou mít plnou moc => toto je prakticky od všech členů SVJ již vyřešeno. Proto zveřejňujeme jen pro informaci…

Pozvánka likvidátora BD KUBUS:

Bytové družstvo Kubus v likvidaci
IČ: 26201810, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Pakoměřická 1017
dne 20. 11. 2018 od 18:30 hodin

v zasedací místnosti Společenství vlastníků jednotek pro dům
č.p. 1007 – 1013, ulice Střelničná, Čumpelíkova, Březiněveská,
Praha 8 – Kobylisy. Vstup vchodem 1010.

Program:
1. Zahájení schůze
2. Zpráva o průběhu likvidace družstva
3. Rozhodnutí o převedení spoluvlastnického podílu nebytové jednotky č. 1020/101 ve
výši 1/12 na SOUSEDSKÝ SPOLEK STŘELNIČNÁ, Střelničná 1019/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 06894593
4. Předběžné projednání rozdělení likvidačního zůstatku.
5. Závěr