Pozvánka na 14. shromáždění vlastníků „SV Čumpelíkova“

SV Čumpelíkova, IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007

Shromáždění proběhne ve středu 7. 12. 2021 v 18:30

(registrace účastníků od 18:00)

tradičně ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Program:

  1. Zahájení schůze, kontrola účasti, schválení programu
  2. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2021
  3. Přehled výsledků činnosti výboru za rok 2022
  4. Teplo a energie – zdražování, zvýšení záloh
  5. Půdní vestavby / oprava střechy – stav projektu
  6. Protipožární a bezpečnostní opatření
  7. Informace o nahlédnutí do účetnictví SVJ a Spolku za roky 2017 – 2021 členy SVJ
  8. Různé, dotazy, diskuze

Pokud máte dotazy či nejasnosti k programu kontaktujte výbor emailem.

Máte-li podněty k činnosti, návrhy na zlepšení či jiné věci operativní povahy, pak se zastavte na zasedáních výboru, kde můžeme poskytnout podrobnější informace případně diskutovat ve větší míře, než jak to bude možné na širokém plénu shromáždění.

Pokud se nemůžete zúčastnit, vybavte prosím vašeho zmocněnce plnou mocí na tuto konkrétní schůzi.

Vyvěšeno 22. a 24. 11. 2022                           za výbor SV A. Pavlíček, J. Klocperk

Pozvánka na členskou schůzi Sousedského spolku Čumpelíkova z.s.

IČ: 03607666, se sídlem Čumpelíkova 1009/3, 182 00 Praha 8

ve stejný den, 10 min. po skončení shromáždění SV
ve stejné místnosti