Změna sídla SVJ Čumpelíkova

V souvislosti se změnou stanov a jejich zápisem do rejstříku SVJ jsme také změnili adresu sídla SVJ na   Čumpelíkova 1009/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8
a opravili seznam členů výboru podle skutečnosti. Viz zápis v rejstříku SVJ